Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vernieuwend zorgen

Prioriteiten van de inspectie in 2016 18/01/2016

Voor 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het toezicht de volgende prioriteiten: de effecten van de veranderingen in de zorg, medicatieveiligheid, verpleegzorg, bestuurlijke verantwoordelijkheid (governance) en niet functionerende beroepsbeoefenaren. Dit staat in het werkplan voor 2016, dat minister Schipper van VWS aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid is een belangrijk risicothema. De IGZ verwacht dat het toezicht op de voorwaarden van verantwoord voorschrijven van medicatie ook in 2016 doorloopt. Het afgelopen jaar ging het om toezicht op:

  • Het actueel medicatieoverzicht
  • Elektronische medicatiebewaking tijdens het voorschrijven
  • De medicatiebeoordeling
  • Duidelijkheid voor patiënt over regie en verantwoordelijkheid

De inspectie maakt nog bekend hoe het toezicht in de toekomst vorm krijgt. Lees meer over thema medicatieveiligheid op Zorg voor Beter.

Verpleeghuizen blijven prioriteit

Sinds februari 2015 werkt de IGZ aan het programma ‘Waardigheid en Trots’. In het voorjaar komt de inspectie met een rapport over 150 slecht presterende verpleeghuizen. Instellingen krijgen de ruimte om zelf aan kwaliteitsverbetering te werken. De inspectie ontwikkelt bij het toezicht instrumenten die aansluiten bij een ‘regelarme’ omgeving, schijft de inspectie in het werkplan.

Werkplan IGZ met prioriteiten voor 2016Goed bestuur essentieel

De belangrijkste wijziging is dat IGZ per 1 januari sneller kan ingrijpen bij falende zorgbestuurders. Ze kan de raad van bestuur of raad van toezicht een aanwijzing geven of een of meerdere leden zelfs vervangen. Aan een aanwijzing gaat doorgaans een ondertoezichtstelling vooraf, maar dat is niet verplicht. Met het nieuwe beleidskader 'Goede zorg vraagt om goed bestuur' geven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS een nieuwe impuls aan de beleidsagenda voor goed bestuur in de zorg.

Door de ogen van de cliënt

Het belang van de cliënt en zijn naasten staat meer dan ooit op de voorgrond. De inspectie kijkt in haar toezicht meer dan voorheen naar de communicatie tussen zorgverlener en zorgvrager, en of de geboden zorg wel aansluit op de leefwereld en het perspectief van de betrokken patiënt. De inspectie maakt hierbij gebruik van 'mystery guests' of een inhoudsdeskundige lekeninspecteur.

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer