Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Continentie

Prevalentiemeting zorgproblemen 2014 27/10/2014

Hoe worden belangrijke zorgproblemen van ouderen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg behandeld? Vorige week verscheen de 17e Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ). Dit onderzoek geeft een goed en actueel beeld van de preventie en behandeling van belangrijke zorgproblemen: decubitus, incontinentie, ondervoeding, vallen, vrijheidsbeperkende maatregelen, smetten en chronische wonden.

Kwaliteitsverbetering mogelijk

In de ouderenzorg wordt hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering. Deze jaarlijkse prevalentiemeting brengt in beeld waar vooruitgang is geboekt. In de laatste 10 jaar is veel verbeterd op het gebied van vrijheidsbeperking, valpreventie en de behandeling van huidletsel en incontinentie. Opvallend is dat uit het onderzoek onder 179 instellingen blijkt dat bij alle thema’s toch nog aanzienlijke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Per onderwerp geven de onderzoekers van de Maastricht University hiervoor aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn bij de desbetreffende thema’s op Zorg voor Beter te vinden (zie: ‘lees meer’). Dit onderzoek heeft nog geen bekendheid gekregen. Het kennisplein Zorg voor Beter zet daarom de belangrijkste uitkomsten op een rij.

Vrijheidsbeperking blijft zorgelijk

Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen blijft zorgelijk. In de dagelijkse praktijk worden in verpleeg- en verzorgingshuizen bij 1 op de 5 mensen maatregelen genomen die de individuele vrijheid beperken. De meest voorkomende reden om vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen is nog steeds ‘om vallen te voorkomen’ (68,3%) wat een verkeerde reden is. De onderzoekers stellen dat zorginstellingen een beleid moeten ontwikkelen om het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen te beperken en meer naar alternatieven te zoeken. Lees meer bij Thema Vrijheidsbeperking op deze website.

Vallen: valangst is toegenomen

In de afgelopen acht jaar was het hoge aantal valincidenten zorgwekkend. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal valincidenten in verpleeg- en verzorgingshuizen ongeveer gelijk gebleven. In vergelijking met vorig jaar is wel de valangst toegenomen en vermijden mensen hierdoor vaker activiteiten. Opvallend is dat minder afdelingen een informatiebrochure verstrekken en dat op minder afdelingen val- en letselpreventieve hulpmiddelen aanwezig zijn. Omdat de gevolgen van vallen voor cliënten en de maatschappij een groot probleem zijn, moet valpreventie in alle zorgsectoren op de agenda blijven staan en ingebed zijn in adequaat beleid. Lees meer bij het Thema Valpreventie op deze website.

Incontinentie vaak niet gediagnosticeerd

Het aantal mensen met urine-incontinentie in verpleeg- en verzorgingshuizen is dit jaar iets gestegen. In veel gevallen (38%) is er echter geen diagnose gesteld. Een diagnose is essentieel om incontinentie goed te behandelen. Uiteraard kan incontinentie niet in alle gevallen voorkomen of behandeld worden, maar met eenvoudige ingrepen kan de overlast voor degene met incontinentie verminderen. Lees meer bij Thema Continentie op deze website.

Ondervoeding

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer één op de tien mensen in ziekenhuizen ondervoed is en één op de zes in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ondervoeding neemt toe naarmate mensen ouder worden, meer ziektebeelden hebben en zorgafhankelijker zijn. Bij 80% van de cliënten met ondervoeding in verpleeg- en verzorgingshuizen worden maatregelen genomen, dus bij 20% niet. De onderzoekers stellen dat er meer aandacht moet zijn om het aantal ondervoede mensen terug te dringen aangezien er een lichte stijging is. Interventies om ondervoeding tegen te gaan worden nog altijd te weinig ingezet. Ook wordt er minder gescreend op de voedingstoestand bij opname. Lees meer bij Thema Eten en Drinken op deze website.

Decubitus: alertheid blijft nodig

Tussen 1998 en 2010 is het aantal mensen met decubitus (doorligwonden) flink gedaald, maar de laatste jaren stagneert deze daling. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners alert blijven. Vooral bij mensen met een slechtere gezondheid en grotere hulpbehoefte komt dit voor. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners juist bij mensen met een slechtere gezondheid hierop letten en direct starten met preventieve maatregelen. Nog altijd wordt wisselligging te weinig toegepast. De Landelijke Prevalentiemeting  benadrukt dat het voorkomen van decubitus meer aandacht vraagt van álle zorgverleners. Dan is een verdere afname mogelijk. Lees meer bij Thema Huidletsel op deze website.

Smetten

Het aantal gevallen van smetten blijft dalen in verpleeg- en verzorgingshuizen, terwijl in ziekenhuizen sprake is van een lichte stijging gedurende de laatste jaren. In verpleeg- en verzorgingshuizen stijgt het aantal gevallen van smetten wanneer het aantal ziektebeelden toeneemt. Ook ontstaan hier relatief veel smetplekken in de eigen instelling terwijl in ziekenhuizen smetten veelal al thuis zijn ontstaan. Volgens de onderzoekers is het wenselijk dat een informatiefolder voor cliënten ontwikkeld wordt. Lees meer bij Thema Huidletsel op deze website.

Meer mensen met chronische wonden

Het aantal mensen met chronische wonden in verpleeg- en verzorgingswonden is gestegen ten opzichte van vorig jaar: van 4,7% in 2013 naar 5,8% in 2014. Bij 15,3% van de gevallen is aanvullend diagnostisch onderzoek verricht. Dit is minder dan in 2013. In de meeste instellingen wordt niet voldaan aan de kwaliteitsindicatoren, met uitzondering van standaard beleid ten aanzien van de opname of ontslag in de zorgketen. De onderzoekers bevelen aan: betere diagnoses, meer aandachtsvelders en het beschikbaar stellen van informatiebrochures. Lees meer bij Thema Huidletsel op deze website.

Lees meer

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer