Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Continentie

Prevalentiemeting zorgproblemen 2013 02/12/2013

Hoe worden belangrijke zorgproblemen van ouderen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg behandeld? Vorige week verscheen de 16e Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ).

Dit onderzoek geeft een goed en actueel beeld van de preventie en behandeling van belangrijke zorgproblemen: decubitus, incontinentie, ondervoeding, vallen, vrijheidsbeperkende maatregelen, smetten en chronische wonden. Hoeveel cliënten hebben te maken met deze zorgproblemen? En is de kwaliteit van de zorg het afgelopen jaar verbeterd of verslechterd? De meting heeft in april 2013 plaatsgevonden.

Kwaliteitsverbetering mogelijk

Opvallend is dat uit het onderzoek onder 199 instellingen blijkt dat bij alle thema’s nog aanzienlijke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Per onderwerp geven de onderzoekers hiervoor aanbevelingen. Dit onderzoek heeft nog geen bekendheid gekregen. Het kennisplein Zorgvoorbeter.nl geeft daarom een samenvatting van de meest opmerkelijke uitkomsten. 

Vrijheidsbeperking blijft zorgelijk

Uit de resultaten blijkt dat vrijheidsbeperkende maatregelen iets minder (2 procent) worden toegepast als in vorig jaar: in de ziekenhuizen 5 procent meer en in verpleeg- en verzorgingshuizen 5 procent minder. Bedhekken worden het meest toegepast. In verpleeg- en verzorgingshuizen gebruikt men ook domotica en alarmering, terwijl in ziekenhuizen meer medicatie gebruikt wordt.

De meest voorkomende reden om vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen is nog steeds ‘om vallen te voorkomen’ (60 procent), gevolgd door dwaalgedrag (12 procent). De onderzoekers signaleren dat het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen zorgelijk blijft. Ze worden nog steeds toegepast om vallen te voorkomen wat een verkeerde reden is. Want langdurige fixatie leidt juist tot lichamelijke achteruitgang. Dit leidt tot de volgende aanbeveling van de onderzoekers: ‘Zorginstellingen moeten een beleid ontwikkelen om het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen te beperken met meer aandacht voor humane alternatieven’. Lees meer bij Thema Vrijheidsbeperking op deze website.

Valpreventie blijft belangrijk

In de afgelopen zeven jaar was het hoge aantal valincidenten zorgwekkend. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal valincidenten in ziekenhuizen gedaald, in verpleeg- en verzorgingshuizen gelijk gebleven en in de thuiszorg gestegen. Bijna de helft van de valincidenten gaat gepaard met letsel. Het hebben van een valprotocol, het geven van bijscholing en het beschikken over voorlichtingsbrochure is – gemiddeld genomen – toegenomen bij instellingen. Voor de thuiszorg is bijscholing en overdracht in de keten opvallend gedaald. De aanbeveling van de onderzoekers: ‘Valpreventie moet in alle zorgsectoren op de agenda blijven staan, en een valpreventief beleid moet binnen de organisatie ingebed worden.’ Lees meer bij het Thema Valpreventie op deze website.

Incontinentie vaak niet gediagnosticeerd

Het aantal mensen met incontinentie is gedaald in verpleeg- en verzorgingshuizen. Toch wordt een aanzienlijk aantal gevallen van incontinentie (40 procent) nog steeds niet gediagnosticeerd. Een diagnose is essentieel om incontinentie goed te behandelen. Lees meer bij Thema Continentie op deze website.

Ondervoeding: meer uniform beleid nodig

Interventies om ondervoeding tegen te gaan worden nog te weinig ingezet. Diëtisten zouden  vaker en eerder geconsulteerd worden. De onderzoekers concluderen: ‘Elke zorgorganisatie zou een structureel en uniform beleid met betrekking tot de preventie en behandeling van ondervoeding moeten hebben, waarbij vooral preventie belangrijk is’. Lees meer bij Thema Eten en Drinken op deze website.

Decubitus is gedaald

De laatste jaren is het aantal mensen met decubitus (doorliggen) flink gedaald. De zorg voor decubitus lijkt verbeterd in algemene ziekenhuizen en in de thuiszorg. Decubitus komt vooral voor bij mensen met een slechtere gezondheid en grotere hulpbehoefte. Zorgverleners dienen juiste bij deze mensen dus alert te zijn op decubitus, en direct te starten met preventieve maatregelen. Wisselligging wordt nog steeds te weinig toegepast. Met meer aandacht voor preventie zou het aantal mensen met decubitus nog verder kunnen dalen. Lees meer bij Thema Huidletsel op deze website.

Daling van smetten

Het aantal gevallen van smetten daalt in verpleeg- en verzorgingshuizen. Toch ontstaan in verpleeg- en verzorgingshuizen relatief veel smetplekken in de eigen instelling. Het is belangrijk om de herziene landelijke richtlijn goed te verspreiden onder verzorgenden en verpleegkundigen. Volgens de onderzoekers is het wenselijk dat een informatiefolder voor cliënten ontwikkeld wordt. Lees meer bij Thema Huidletsel op deze website.

Bron

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer