Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vernieuwend zorgen

Plan voor betere verpleeghuiszorg gepresenteerd 20/12/2018

Minimaal twee zorgverleners op een groep op drukke momenten en 24-uurs beschikbaarheid van een verpleegkundige binnen 30 minuten. Deze en andere maatregelen overhandigde de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg donderdag 20 december 2018 aan het Zorginstituut Nederland om de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen te verbeteren.

Het pakket aan maatregelen is het antwoord op de maatschappelijke discussie over de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Columnist Hugo Borst en onderzoekster Carin Gaemers voerden twee jaar geleden actie met een manifest voor de ouderenzorg, waarna het kabinet 2 miljard uittrok voor nieuwe kwaliteitsregels. Dat bedrag komt alleen ten goede aan de verpleeghuizen als zij voldoende personeel vinden.

Optimale kwaliteit van leven

Sonja Kersten, directeur V&VN: ‘Met de plannen van de stuurgroep hopen we dit personeel te vinden. Het verpleeghuis wordt de komende jaren zowel voor bewoners als personeel aantrekkelijker. Het einddoel is optimale kwaliteit van leven van de bewoners van verpleeghuizen en medewerkers die met meer plezier hun werk uitvoeren.’ V&VN is penvoerder van de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, die verder bestaat uit: ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland, Verenso, de Patiëntenfederatie, het LOC en Zorgthuisnl.

Kleine praktische maatregelen

De verbeterplannen bestaan uit kleine, praktische maatregelen die al zijn getest in 40 verpleeghuizen. Zoals een welzijnswerker die een ‘maaltijdtaak’ krijgt: van de maaltijd een gezellig moment maken en daar de bewoners bij betrekken. Resultaat? De onrust vermindert, ouderen eten beter en het kost geen extra geld.

Strategisch personeelsbeleid

Ook zijn er instrumenten ontwikkeld voor het management en het bestuur om te komen tot een juiste mix van medewerkers en strategisch personeelsbeleid. Het is de bedoeling dat er jaarlijks een kwaliteitscyclus doorlopen wordt: wie zijn de bewoners en wat is hun behoefte, welke eisen stelt dit aan het team qua aantal en competenties en hoe anticipeert het bestuur hier duurzaam op? Dit is niet vrijblijvend: het komt terug in de jaarlijkse inkoopgesprekken van zorgaanbieders met de zorgkantoren.

5 indicatoren voor personeelsbeleid

In het plan staat verder dat iedere organisatie jaarlijks gaat rapporteren op 5 essentiële personeelselementen, zoals verzuimcijfers of verhoudingen in contracten (vast & flexibel). De 5 indicatoren zijn voor iedere organisatie hetzelfde. Hierdoor krijgen organisaties inzicht in hun kwaliteits- en personeelsbeleid en kunnen van elkaar leren. Ook is het hierdoor mogelijk de ontwikkelingen in de sector te volgen.

Doorpakken naar lerende sector

Dit verbeterplan is niet het einde, maar de start van een implementatieprogramma.

Als het Zorginstituut akkoord gaat met het verbeterplan, dan gelden de maatregelen voor alle verpleeghuizen in Nederland. V&VN: ‘Dit verbeterplan is niet het einde, maar de start van een implementatieprogramma en tevens een wetenschappelijk monitorings- en onderzoeksprogramma voor meer inzicht in deze belangrijke sector. We willen nu constructief doorpakken om te transformeren naar een continue lerende sector.’

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Het biedt zorgverleners en zorgorganisaties opdrachten om samen de kwaliteit van zorg te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. De cliënt is hierin het vertrekpunt.
Lees verder

Bronnen

Trouw en V&VN

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer