Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Regeldruk

Zorgverleners zien nog geen verbetering in aanpak registratielast 28/11/2019

De registratielast in de zorg is nog steeds erg groot. Driekwart van de zorgverleners merkt in de praktijk geen verbetering. Dat blijkt uit een enquête die beroepsvereniging V&VN hield onder 6.221 leden.

Uit de peiling blijkt dat veel verpleegkundigen in de praktijk met registraties te maken krijgen waarvan is afgesproken dat ze zouden worden afgeschaft. Vaak zijn de ICT-systemen hier nog niet op aangepast. Dit komt doordat veel ‘afgeschafte’ registraties nog in de ICT-systemen (zoals het elektronische patiëntendossier) zijn ingebouwd. Zo geven veel respondenten aan dat ze bijvoorbeeld handmatig dubbele registraties moeten invoeren.

Minutenregistratie 

Daarnaast geeft 65 procent van de wijkverpleegkundigen aan dat ze nog steeds op de 5 minuten nauwkeurig moeten registreren wát ze bij een cliënt doen. Dit is opmerkelijk omdat de minister vorig jaar afsprak dat de 5-minutenregistratie binnen een jaar afgeschaft moest zijn. Veel wijkverpleegkundigen zitten nog aan de registratie vast omdat deze gekoppeld is aan het uitbetalen van het salaris. Bijna de helft van hen is hier meer dan een half uur per dag aan kwijt. Dit komt bovenop alle andere registraties die ze bij moeten houden.

Veel tijd kwijt aan registratie

Bijna de helft van alle respondenten is dagelijks meer dan een uur kwijt aan registratie. 53 procent doet de tijdrovende registratie (deels) in eigen tijd. De meeste respondenten geven aan de onnodige registratielast aangekaart te hebben in hun organisatie. In slechts een kwart van de gevallen levert dat iets op. Bijvoorbeeld in de vorm van schrapsessies of een beter luisterend management.

‘Stoppen met registraties is lastig’

Else Stapersma, programmaleider (Ont)Regel de langdurige zorg, vindt de uitkomst van de peiling niet heel verrassend. ‘Vanuit het programma (Ont)Regel de langdurige zorg weten we dat er veel verschillende zaken spelen die het stoppen met onnodige routines lastig maakt. Echt stoppen vraagt om verandering in processen en afspraken, houding en gedrag én cultuur. En vooral de cultuur rondom de verantwoording!’

Verbeteringen

Toch zijn er ook lichtpuntjes. 1 op de 4 respondenten ziet de situatie in het afgelopen jaar wel degelijk verbeteren als het gaat om registratielast. Zij noemen vaak:

•    Er zijn minder handtekeningen nodig;
•    De halfjaarlijkse risicosignalering is niet meer verplicht;
•    Meer digitaal werken.

Degenen die wél verschil merken, zeggen dat zij meer tijd hebben voor hun cliënten, zich fitter voelen én minder stress ervaren. Positief is ook dat inmiddels vrijwel alle wijkverpleegkundigen uitsluitend registraties digitaal vastleggen, en niet langer op papier. 

Kaart onnodige registraties aan bij werkgever

V&VN-voorzitter Gerton Heyne noemt de peiling een wake up call voor iedereen die de administratielast wil terugdringen. ‘De afspraken over het terugdringen van de regeldruk moeten ook echt worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld als het om de ICT gaat.’ Hij geeft aan dat zorgverleners ook zelf veel kunnen doen. Bijvoorbeeld door onnodige registraties bij hun werkgever te blijven aankaarten.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]