Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Palliatieve Zorg

Kwaliteitskader palliatieve zorg gepresenteerd 07/11/2017

Palliactief, de vereniging voor professionele palliatieve zorg, en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) presenteerden onlangs het kwaliteitskader palliatieve zorg. Met het kwaliteitskader heeft een werkgroep van vertegenwoordigers van patiënten en naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars overeenstemming bereikt over wat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn.

Dit kader is richtinggevend geschreven, de bedoeling is vooral dat er een eenduidig beleid is om palliatieve zorg te verbeteren. In een vervolgtraject kijken Palliactief en IKNL samen met betrokkenen hoe ze de gewenste kwaliteit in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen.

Wat is palliatieve zorg volgens het kwaliteitskader?

De werkgroep heeft de WHO-definitie voor palliatieve zorg van 2002 aangepast:

Palliatieve zorg verbetert de kwaliteit van leven van cliënten die niet meer beter worden (door een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid) en hun naasten. Dat kan door het voorkomen en verlichten van lijden door vroegtijdige signalering. Daarnaast is er bij de behandeling veel aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en spirituele problemen. Ook heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Palliatieve zorg heeft volgens het kader de volgende kenmerken:

  • Palliatieve zorg kan tegelijkertijd met een andere, op de ziekte gerichte, behandeling verleend worden.
  • Zorgverleners en vrijwilligers werken samen met de cliënt en zijn naasten als één team. De behandeling is afgestemd op door de cliënt gestelde waarden, wensen en behoeften.
  • De coördinatie van de zorg is in handen van de centrale zorgverlener.
  • De wensen van de cliënt en diens naasten op het gebied van waardigheid worden tijdens de ziekte, het stervensproces en na de dood erkend en gesteund.

Kwaliteitskader als leidraad

Het kwaliteitskader is bedoeld als leidraad.  Zo vind je er bijvoorbeeld wat de standaarden en richtlijnen zijn bij onder meer lichamelijke problemen en hoe je moet handelen in de rouwperiode. In het kwaliteitskader vind je ook aanbevelingen waarin de werkgroep aangeeft hoe dit kader gebruikt kan worden.

Naast het kwaliteitskader is er ook een handreiking financiering palliatieve zorg verschenen. Daarin zijn de mogelijkheden tot financiering van iedere zorgsetting beschreven.

Waarom is het belangrijk dat dit kader er nu is?

'Alleen ga je snel, samen kom je verder', zegt Gerrit van der Wal, voorzitter bij het ZonMw-programma Palliantie. Volgens hem is het essentieel dat er een breed draagvlak is en blijft voor het gebruiken en toepassen van het kwaliteitskader. 'De noodzakelijke vervolgstappen zijn het implementeren en gebruiksvriendelijk maken van dit kwaliteitskader. Het kader wordt leidend voor de praktijk, het onderzoek en het onderwijs.'

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer