Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Palliatieve Zorg

Basisscholingen COVID-19 en palliatieve zorg 02/10/2020

Palliatieve zorg is zorg aan cliënten die niet meer beter worden. De zorg is gericht op palliatie (verlichting), waarbij kwaliteit van leven en sterven centraal staan. Op 10 oktober is het Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ). Doe mee aan één van de activiteiten, waarbij je meer te weten komt over palliatieve zorg.

In coronatijd krijgen veel zorgverleners te maken met ernstig zieke patiënten die, in sommige gevallen, komen te overlijden. Hoe verleen je palliatieve zorg aan de cliënt en zijn naasten? Een laagdrempelige manier om je hierin te verdiepen is de serie korte basisscholingen over corona en palliatieve zorg van het LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg. De basisscholingen zijn ontwikkeld om zorgprofessionals in korte tijd vertrouwd te maken met palliatieve zorg.

7 scholingen over palliatieve zorg en corona

Deze online scholingen duren ongeveer 12 minuten. Er zijn 7 lessen over verschillende onderwerpen. Voor elke les is een PowerPointpresentatie met begeleide tekst beschikbaar. Ook vind je per les een video die je extra uitleg en verdieping geeft. Bekijk ze hier:

  1. Dyspnoe en hoesten | Powerpoint | Les op YouTube
  2. Angst | Powerpoint | Les op YouTube
  3. Misselijkheid en braken | Powerpoint | Les op YouTube
  4. Markeren en stervensfase | Powerpoint | Les op YouTube
  5. Palliatieve sedatie | Powerpoint | Les op YouTube
  6. Delier | Powerpoint | Les op YouTube
  7. Naasten | Powerpoint | Les op YouTube

De serie is ontwikkeld voor verpleegkundigen, huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en zorgverleners in opleiding, maar ook bruikbaar voor zorgprofessionals in het verpleeghuis, de thuiszorg of het hospice.

Zakkaartje 'Palliatieve zorg in coronatijd'

Palliatieve zorg is gericht op waardig sterven door voornamelijk het voorkomen en verlichten van lijden. Wil je in deze tijd palliatieve zorg verlenen, maar weet je niet goed waar te beginnen? Download dan het zakkaartje ‘Palliatieve zorg in coronatijd’ van het project O2PZ (Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg).
Download het zakkaartje om te printen

Tijdig in gesprek over wensen en behoeften

Als iemand niet meer beter wordt, is het van belang om tijdig met de cliënt en zijn naasten in gesprek te gaan over het levenseinde. Welke wensen en behoeften hebben zij? Kijk wat het beste moment is om dit gesprek te voeren. Zorg dat je hier niet te lang mee wacht, zodat het nog niet te laat is om het gesprek goed te voeren. De gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning van hogeschool Saxion en Windesheim kan je helpen bij het voeren van dit gesprek.  

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

'Het gaat om het goede gesprek,' zegt ook verpleegkundige Amber van Kessel (foto) van zorginstelling Pieter van Foreest. Op locatie De Kreek wordt het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg meegenomen in de werkwijze van de afdeling. ‘Het Multidisciplinair Overleg (MDO) verloopt nu anders. De verschillende disciplines sparren nu meer over wat er goed en wat er minder verloopt. Ook in het zorgleefplan is meer ruimte voor existentiële zorg: wat zijn uw normen en waarden, wat is echt belangrijk voor u? Andere documenten waar de afdeling baat bij heeft zijn de Vilans-protocollen, het Utrechts Symptoom Dagboek en voor de terminale fase het Zorgpad Stervensfase.' 

Activiteiten rond Dag van de Palliatieve Zorg

De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg wordt jaarlijks op de tweede zaterdag in oktober georganiseerd. Het doel is om mensen bewust te maken van het fenomeen 'palliatieve zorg' en de mogelijkheden die daarbinnen bestaan. Er worden landelijke en regionale activiteiten georganiseerd, zoals deze: 

Lees meer over de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op palliaweb.nl.

https://www.youtube.com/watch?v=OFYei366Rnk

Meer informatie over palliatieve zorg

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.