Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Zorg en dwang

Voor of tegen de Wet zorg en dwang? 09/09/2013

Wat vindt de branche en de verschillende belangenorganisaties in de zorg van het wetsvoorstel Zorg en dwang dat vorige en deze week in de Tweede Kamer besproken wordt? Zorgvoorbeter.nl zet de standpunten op een rij.

Vilans hoopt dat de wet wordt aangenomen

Vilans is het eens met het uitgangspunt ‘nee, tenzij…’ in het wetsvoorstel. Mensen met dementie, maar ook mensen met een verstandelijke beperking, moeten geen dwang in de zorg ervaren. Het wetsvoorstel stelt hoge eisen aan het besluitvormingsproces als vrijheidsbeperking voor een cliënt toch wordt overwogen. Je mag echter van zorgaanbieders verwachten dat ze hierin grote zorgvuldigheid betrachten. Het  wetsvoorstel maakt geen onderscheid tussen lichte en zware vrijheidsbeperkende maatregelen. Dat is ook lastig te bepalen want in de praktijk blijkt dat het heel persoonlijk is, hoe zwaar een cliënt een vrijheidsbeperkende maatregel ervaart.

Maar om vrijheid te kunnen bieden hebben professionals ook vrijheid nodig om in nauw overleg met de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bepalen. Veiligheid en vrijheid blijken soms tegengestelde begrippen te zijn. Een wet moet de kaders bieden, maar professionals en cliënt (of de vertegenwoordiger van de cliënt)  moeten de ruimte krijgen dit in nauw overleg in te vullen.

ActiZ: toename administratieve lasten

De brancheorganisatie ActiZ voor zorgaanbieders is niet tevreden over het nieuwe wetsvoorstel Zorg en dwang. ActiZ vreest een enorme toename van administratieve lasten als aanbieders elk geval van lichte of zwaardere vrijheidsbeperking apart moeten melden bij de IGZ.
Nota van ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en Verenso aan Tweede Kamer.

V&VN werkt aan vermindering vrijheidsbeperking

V&VN, de beroepsvereniging van zorgprofessionals, streeft naar het drastisch terugdringen van vrijheidsbeperking in alle zorgsectoren. De aanpak verschilt per zorgsector. In een aantal zorgsectoren moet vrijheidsbeperking verdwijnen, en in andere sectoren moeten verpleegkundigen en verzorgenden risicogedrag beter analyseren, vrijheidsbeperking adequater toepassen en het aantal interventies verminderen. V&VN heeft ook een werkgroep die werkt aan het verminderen van vrijheidsbeperking in ziekenhuizen.
Dossier Vrijheidsbeperking op website van V&VN

Alzheimer Nederland: vóór wetsvoorstel

Alzheimer Nederland is vóór het wetsvoorstel. Alzheimer Nederland vindt de beperking van vrijheid voor mensen met dementie onacceptabel. Alzheimer Nederland vindt dat dwang in de zorg zo veel mogelijk moet worden beperkt. Ook thuis. Het mag alleen worden gebruikt als uiterst redmiddel. En als onvrijwillige zorg toch wordt ingezet, dan zo kort en zo licht mogelijk.

VGN: door medicatie onuitvoerbaar

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) ziet in het wetsvoorstel een aantal duidelijke verbeteringen ten opzichte van de huidige Wet Bopz. De wet helpt instellingen en medewerkers bewuster met vrijheidsbeperkingen om te gaan. De VGN is van mening dat vrijheidsbeperkende maatregelen altijd alleen in het uiterste geval toegepast mogen worden. Echter, de VGN is het niet eens met de breedte van de definitie van onvrijwillige zorg en vreest te veel administratieve lasten. Het belangrijkste bezwaar was dat – in het oorspronkelijke wetsvoorstel - gedragsregulerende medicatie ook onder ‘onvrijwillige zorg’ viel. Dit leidt volgens de VGN - gezien het zeer grote aantal cliënten dat hieronder zal vallen – tot onuitvoerbaarheid van het opschalingsmodel zoals te weinig beschikbare deskundigen, te korte termijnen en een te grote toename van administratieve lasten.
Brief VGN aan Tweede Kamer (pdf)

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer