Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Zorg en dwang

Onvrijwillige zorg: toezichtvisie van de IGJ 07/06/2019

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een visiedocument gepubliceerd over de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet wordt per 1 januari 2020 van kracht. In dit visiedocument geeft de IGJ in hoofdlijnen aan wat de nieuwe wet voor het toezicht betekent.

De IGJ ziet in haar dagelijkse praktijk dat veel zorgprofessionals en zorgaanbieders zich inspannen om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen of terug te dringen. En dat ze dit op een zorgvuldige manier willen doen. De inspectie zal zich in haar toezicht blijven richten op de doelstellingen van de Wet zorg en dwang:

1. Terugdringen van onvrijwillige zorg: ‘Nee, tenzij ….’ . Dwang moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Een goede analyse, multidisciplinaire besluitvorming, het zoeken naar alternatieven en evaluatie zijn onderdelen van dit proces;

2. De juiste zorg op de juiste plaats. Door de maatschappelijke ontwikkeling dat cliënten zo lang mogelijk thuis moeten blijven, ontstaat het risico dat de zorg soms te laat komt of de benodigde kwaliteit niet beschikbaar is;

3. Deskundigheisbevordering. Het verhogen van de kwaliteit van onvrijwillige zorg door voldoende en deskundig personeel. Deskundigheidsbevordering met betrekking tot kennis en vaardigheden van zorgverleners en behandelaren is een belangrijk aandachtspunt;

4. Aandacht voor en het versterken van de rechtspositie van cliënten. Cliënten die te maken krijgen met onvrijwillige zorg, moeten weten wat hun rechten zijn, hoe ze ondersteuning kunnen krijgen en waar ze een eventuele klacht kunnen indienen.

Stimulerend

Veel elementen van de Wet zorg en dwang gelden n
u ook al onder de Wet bopz. Daarop zal de IGJ haar toezicht niet veranderen. Maar op de nieuwe onderdelen van de Wzd zal de IGJ in de eerste periode niet heel streng toezien. De IGJ wil daarin vooral stimulerend, signalerend en agenderend optreden.

Thuiszorg en ambulante zorg

Een grote verandering is de mogelijkheid om onvrijwillige zorg ook in de ambulante zorg of thuiszorg toe te passen. Om te zorgen dat dit veilig en verantwoord gebeurt, schrijft de Wzd extra zorgvuldigheidseisen voor. De IGJ zal er de eerste jaren extra op toezien dat deze zorgvuldigheidseisen worden nageleefd. Lees meer over de Wet zorg en dwang in de thuiszorg.

De IGJ zal de bevindingen uit het toezicht op navolging van de Wzd openbaar maken. Daarmee wil zij een bijdrage leveren aan het onderling leren van zorgverleners en zorgaanbieders, en het bieden van inzicht in en vermeerderen van kennis over het leveren van onvrijwillige zorg. Meer informatie over de wet staat op de website Dwang in de zorg.

Bron

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer