RSS 2.0
Home Nieuws Nieuws

Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws uit de ouderenzorg en nieuwe informatie op het kennisplein. Heb je zelf interessant nieuws?

Titel van nieuwsbericht

19/03/2018 //

11 voorbeelden van technologie in de zorg

Goede technologie verbetert de zorg voor cliënten. Maar welke technologische toepassingen zijn er allemaal?

Titel van nieuwsbericht

16/03/2018 //

Werken aan gezond gewicht bij laaggeletterden

Gezondheidscentrum Terwinselen doet mee aan het project ‘Laaggeletterdheid is van gewicht - de huisarts helpt’. Diana Terwint, praktijkverpleegkundige en projectleider en huisarts ...

Titel van nieuwsbericht

16/03/2018 //

Tools gezondheidsvaardigheden

Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben moeite om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. De toolkit gezondheidsvaardigheden biedt voorlichtingsmat...

Titel van nieuwsbericht

16/03/2018 //

Activiteiten net zo belangrijk als goede zorg

Verpleeghuizen moeten meer aandacht hebben voor activiteiten voor ouderen. Betekenisvolle activiteiten zijn voor mensen met dementie namelijk net zo belangrijk als lichamelijke ver...

Titel van nieuwsbericht

14/03/2018 //

Personeelstekort in de zorg groeit. Wat is de oplossing?

Het aantal banen in de zorg groeit de komende jaren flink. Maar tegelijkertijd neemt het personeelstekort ook toe. Er is vooral een schreeuwend tekort aan verpleegkundigen en verzo...

Titel van nieuwsbericht

13/03/2018 //

Groot onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen

Hoeveel bewoners van verpleeghuizen dragen resistente bacteriën bij zich? Om dat te achterhalen start het RIVM op 26 maart een groot landelijk onderzoek.

Titel van nieuwsbericht

13/03/2018 //

Zorg voor Beter is vernieuwd!

Het kennisplein Zorg voor Beter is in een nieuw jasje gestoken. De vormgeving is frisser, moderner en gebruiksvriendelijker. Het nieuwe beheersysteem (Kentico) geeft meer mogelijkh...

Titel van nieuwsbericht

13/03/2018 //

Nieuw thema: Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands leven, persoonlijke wensen en voorkeuren. Wat heeft jouw cliënt nodig om zich goed en gelukkig te voelen? Ga samen met je ...

Titel van nieuwsbericht

12/03/2018 //

Nieuw lesmateriaal over mantelzorgondersteuning

Zorgmedewerkers doen steeds meer een beroep op de hulp van familie, naasten en vrijwilligers in de zorg voor ouderen. Ze werken dus veel samen met mantelzorgers.

Titel van nieuwsbericht

09/03/2018 //

Nieuwe richtlijn over omgaan met probleemgedrag

Hoe ga jij om met probleemgedrag bij mensen met dementie? Om je daarmee te helpen brachten Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, en het Nederlands Instituut v...

Titel van nieuwsbericht

06/03/2018 //

Speciale valpreventietraining voor niet-westerse ouderen

Veel ouderen zijn bang om te vallen. Daardoor kunnen ze in een sociaal isolement terecht komen. De cursus Zicht op Evenwicht helpt ouderen om deze valangst te verminderen. Maar nie...

Titel van nieuwsbericht

06/03/2018 //

Trainingsmaterialen over bespreken eenzaamheid

Eenzaamheid is van alle leeftijden, maar komt het vaakst voor bij 75-plussers. Veel zorgverleners vinden het lastig om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Kenniscentrum Movisie ontw...

Titel van nieuwsbericht

05/03/2018 //

Levenseindevragen bespreken met de transitiecirkel

Het bespreken van vragen over het levenseinde is geen gemakkelijke opgave. De transitiecirkel is een gespreksmodel dat begeleiders en hulpverleners hierbij kan helpen. Vilans ontwi...

Titel van nieuwsbericht

26/02/2018 //

Vergroot bewegingsvrijheid van dementerende ouderen

Om ervoor te zorgen dat dementerende ouderen op een gesloten afdeling meer bewegingsvrijheid hebben, ontwikkelde Vilans het leefcirkelconcept. Een leefcirkel bepaalt met behulp van...

Titel van nieuwsbericht

26/02/2018 //

Meer aandacht voor wijkverpleging in hbo-v’s

In alle hbo-v opleidingen is meer aandacht gekomen voor vakken die nodig zijn om in de wijkverpleging te werken. Dat blijkt uit een inventarisatie van Margriet van Iersel (Hogescho...

Titel van nieuwsbericht

26/02/2018 //

Toolkit helpt bij ondersteunen mantelzorgers in de thuiszorg

Als thuiszorgmedewerker werk je veel samen met mantelzorgers om de beste zorg te verlenen aan cliënten. Maar hoe ondersteun je mantelzorgers zo goed mogelijk? In de toolkit 'Mantel...

Titel van nieuwsbericht

26/02/2018 //

Positief effect 'De mond niet vergeten!'

Drie jaar geleden ging het project ‘De mond niet vergeten!’ van start. Doel: de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen verbeteren door hechte samenwerking van mondzorgve...

Titel van nieuwsbericht

19/02/2018 //

Factsheet Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 moeten zorgorganisaties volgens de Wet zorg en dwang gaan werken. Dat lijkt nog ver weg, maar juist omdat het om een complexe wet gaat, is die tijd ook hard no...

Titel van nieuwsbericht

19/02/2018 //

Denk mee over video's over hygiënisch werken

Hoe was je goed je handen? Hoe ga je om met incontinentiemateriaal bij verschoning? En hoe doe je vieze handschoenen snel en hygiënisch uit? Natuurlijk kunnen we het proberen uit t...

Titel van nieuwsbericht

15/02/2018 //

Het Grijze Koppen Orkest verbindt ouderen met dementie

Veel ouderen zijn eenzaam en komen moeilijk de dag door. Het Grijze Koppen Orkest is een muziekproject dat dementerende en kwetsbare ouderen activeert en verbindt.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven