Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer
Home Nieuws Nieuws 2018 januari Nieuwe indicatoren basisveiligheid 2018

Vernieuwend zorgen

Nieuwe indicatoren basisveiligheid 2018 // 15/01/2018

De stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft de nieuwe indicatoren basisveiligheid 2018 vastgesteld. De indicatoren sluiten aan bij het nieuwe Kwaliteitskader en gaan over medicatieveiligheid, decubituspreventie, verminderen vrijheidsbeperking en afspraken rond het levenseinde.

De nieuwe indicatoren gelden vanaf de meting over 2018. Deze worden niet het hele jaar door gemeten, maar binnen een bepaalde periode (puntprevalentie). De indicatoren vormen een onderdeel van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en sluiten hierop aan: zij gaan uit van leren en verbeteren op de werkvloer. Er is rekening gehouden met de wens van partijen om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. De meting zal plaatsvinden in het derde/vierde kwartaal van 2018. Over 2017 worden nog eenmaal de oude indicatoren uitgevraagd.

Nieuwe indicatoren: 4 thema’s

De nieuwe indicatoren betreffen 4 thema’s zoals aangegeven in het kwaliteitskader.

Medicatieveiligheid

  • Bij hoeveel afdelingen worden medicatiefouten in het team besproken?
  • Hoe vaak wordt medicatiereview met cliënt gedaan?

Decubituspreventie

  • Hoe vaak komt huidletsel voor?
  • Hoe vaak heeft casuïstiekbespreking op de afdeling plaatsgevonden?

Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen

  • Welke middelen en maatregelen rond vrijheid worden toegepast?
  • Hoe wordt er op de afdeling gewerkt aan het terugdringen van vrijheidsbeperking?
  • Hoe denkt de organisatie na over vrijheidsbevordering?

Advance care planning

  • Bij hoeveel cliënten zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over behandeling rond het levenseinde.

Bij veel indicatoren gaat het om percentages op het totaal aantal cliënten. Bekijk de formulieren van de indicatoren met de precieze vraagstelling
Toelichting bij de aanbiedingsbrief van de stuurgroeppartijen.

Naast deze indicatoren worden op verzoek van de IGJ twee aanvullende indicatoren uitgevraagd. De definitieve formulering van de IGJ-indicatoren is binnenkort gereed. Zij betreffen de thema’s:

  • Sturen op kwaliteit en veiligheid.
  • Continuïteit van zorg.

Achtergrond

De beroepsverenigingen Verenso en V&VN zijn vanuit de Stuurgroep Verpleeghuiszorg de trekkers van het ontwikkelen van de nieuwe veiligheidsindicatoren. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Stuurgroep. Lees meer over de ontwikkeling van indicatoren op de website van ActiZ.

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Meer over Vernieuwend zorgen