Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Zorg en dwang

Nieuw stappenplan Zorg en dwang gepresenteerd 16/09/2019

Het ministerie van VWS organiseert in september door het hele land informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd) die op 1 jan. 2020 ingaat. Tijdens een aantal bijeenkomsten bespreken Vilans-adviseurs in workshops het geactualiseerde stappenplan voor deze nieuwe wet, dat nu te downloaden is.

Bijeenkomsten: is jouw organisatie klaar voor de Wet zorg en dwang?

Het doel van de nieuwe wet is onvrijwillige zorg bij mensen met psychogeriatrische aandoeningen zo veel mogelijk voorkomen. De Wet zorg en dwang treedt op 1 januari 2020 in werking. Voor die tijd moet nog veel gebeuren. Tijdens de informatiebijeenkomsten horen zorgprofessionals en beleidsmakers wat er gaat veranderen met de nieuwe wet en wat dit voor zorgorganisaties kan betekenen. De Wet zorg en dwang gaat uit van een getrapt zorgmodel dat erop gericht is om onvrijwillige zorg te voorkomen. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden, moet de zorgorganisatie een stappenplan doorlopen waarbij de situatie goed wordt geanalyseerd, er alternatieven in een multidisciplinair team worden bekeken, en (externe) deskundigheid wordt ingeschakeld om hierin mee te denken. Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de website Dwangindezorg.nl.

Test je kennis: wat weet jij van de Wet zorg en dwang?

Beantwoord 10 vragen en leer van de antwoorden. De test is al meer dan 14.000 keer gedaan! Het doorlopen van deze test duurt ongeveer 10 minuten. Aan het eind kun je een leerzame samenvatting downloaden.

Test wet zorg en dwang