Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Mondzorg

Twee projecten: betere mondzorg in verpleeghuizen en thuiszorg 16/02/2015

Onlangs zijn twee nieuwe initiatieven gestart om de mondzorg bij ouderen te verbeteren. Het ene initiatief richt zich op zorginstellingen, het andere op de thuissituatie van ouderen. Want veel mondproblemen zijn al thuis ontstaan.

initiatief om mondzorg in verpleeghuizen en thuiszorg te verbeterenIn 2014 constateerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat de mondzorg in verpleeghuizen onvoldoende is. Aanbevelingen uit de richtlijn 'Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen' worden onvoldoende opgevolgd. Deze negatieve berichten leidden ook tot een motie mondzorg in de Tweede Kamer. Daarop vond overleg plaats met het ministerie van VWS en betrokken partijen om de mondzorg in verpleeghuizen te verbeteren.

Alliantie mondzorg

De aftrap van de alliantie mondzorg was op 26 januari. Deze alliantie bestaat uit ActiZ, Verenso, Vilans V&VN, VWS en zorgorganisaties. Negen zorgorganisaties spraken met het ministerie van VWS af dat zij op 1 januari 2016 de mondzorg op orde hebben. Daarvoor is eerst door de zorgorganisaties een overzicht van de huidige situatie gepresenteerd. Het blijkt dat de randvoorwaarden om goede mondzorg te kunnen leveren op orde zijn. De dagelijkse praktijk om mondzorg uit te voeren blijft nog vaak achter. De negen zorgorganisaties worden door In voor Zorg! begeleid om de mondzorg op orde te krijgen.

Ander nieuw project: 'De mond niet vergeten!'

initiatief om mondzorg in verpleeghuizen en thuiszorg te verbeterenHet tweede initiatief richt zich op de thuissituatie van ouderen. Bij opname in het verpleeghuis heeft 80 procent van de ouderen een matige tot slechte mondgezondheid. Dat is in de thuissituatie al ontstaan. Ouderen met een (gedeeltelijk) eigen gebit bezoeken de tandarts vaak niet meer. Om de mondzorg van ouderen in de thuissituatie te verbeteren werd op 19 januari het startschot gegeven voor het project De mond niet vergeten!. Dit project richt zich op voorlichting en scholing. Belangrijk voor een betere mondgezondheid en een beter welzijn van ouderen is ook de samenwerking tussen mondzorgprofessionals, huisartsen, thuiszorg en mantelzorgers. Bij positieve evaluatie volgt een landelijke uitrol in 2016.
Lees meer:

Samenwerkende organisaties

Dit project is een initiatief van: de beroepsvereniging van tandartsen (KNMT), de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT), Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), de Vrije Universiteit (VU), Stichting Innovatiekring Dementie (IDé). De initiatiefnemers werken samen met zorgaanbieders in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Hardenberg. Ook branche- en beroepsorganisaties in de ouderen- en thuiszorg zijn bij het project betrokken. Zilveren Kruis Achmea maakt het project financieel mede mogelijk en participeert in de stuurgroep.

Gevolgen van slechte mondgezondheid

Weinig mensen beseffen hoe ernstig de gevolgen van slechte mondzorg kunnen zijn. De directe gevolgen van een slechte mondgezondheid zijn pijn, kauw- en slikproblemen. Op de langere termijn kan een slechte mondgezondheid leiden tot longontsteking, hart- en vaatziekten, slecht instelbare bloedsuikerspiegels bij diabetes en tot snellere veroudering van het brein.

Lees meer: thema mondzorg

Op het kennisplein Zorg voor Beter staat bij het thema Mondzorg veel praktische informatie over het geven van goede mondzorg, zoals bijvoorbeeld , materialen voor bijscholing, voorlichting, tips voor het voorkomen van klachten en de .

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer