Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Regeldruk

Minder administratie door nieuwe kwaliteitstoetsing in verpleeghuizen 18/12/2019

De basisveiligheid in verpleeghuizen wordt vanaf dit jaar op een andere manier getoetst. Het aantal indicatoren basisveiligheid is verlaagd. 3 indicatoren zijn verplicht, 2 andere indicatoren mogen zorgprofessionals samen met de organisatie en de cliëntenraad zelf kiezen. Hierdoor zijn zorgverleners minder tijd kwijt aan het doen van administratie.

Zorgverleners hebben zo dus meer tijd om zorg te verlenen. De nieuwe werkwijze geeft nog steeds goed inzicht in de kwaliteit van zorg. Dit inzicht is belangrijk om tot op de werkvloer te kunnen blijven leren en verbeteren, het centrale element van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector is de eerste sector in de zorg waar zorgpersoneel en organisaties zélf kwaliteitsindicatoren kunnen kiezen. Verenso en V&VN ontwikkelden deze nieuwe werkwijze, in samenwerking met andere partijen.

Wat zijn de 3 verplichte kwaliteitsindicatoren?

De 3 verplichte kwaliteitsindicatoren zijn: 

  1. Advance Care Planning (ACP)
  2. Het bespreken van medicatiefouten in het team
  3. Aandacht voor eten en drinken

De overige (minimaal) 2 indicatoren worden gekozen uit een lijstje van 7: 

  • Decubitus
  • Casuïstiekbespreking decubitus op afdeling
  • Medicatiereview
  • Middelen en maatregelen rond vrijheid
  • Terugdringen vrijheidsbeperking
  • Werken aan vrijheidsbevordering
  • Continentie 

Diverse specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen en verzorgenden hebben meegewerkt de ontwikkeling van de kwaliteitsindicatoren.

Nieuwe indicatoren

Voor het meetjaar 2019 zijn twee nieuwe indicatoren ontwikkeld: ‘aandacht voor eten en drinken’ en ‘continentie’. De indicatoren zijn ontwikkeld door de specialisten ouderengeneeskunde verenigd in Verenso en de zorgprofessionals verenigd in V&VN in samenwerking met de Universiteit Maastricht. 

Handboek

Verenso en V&VN ontwikkelden deze nieuwe werkwijze, in samenspraak met zorgprofessionals en de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De meting en aanlevering van de indicatoren 2019 zal plaatsvinden in januari - februari 2020. Verenso, V&VN, ActiZ en ZorgThuis hebben een handboek opgesteld om de meting te ondersteunen.

(Ont)Regel de langdurige zorg

Ook vanuit het programma (Ont)Regel de langdurige zorg werken we samen met partners aan minder regels en meer tijd voor de cliënt. Wil je zelf ook de onnodige administratie terugdringen? Meld je dan aan voor een van de schrap- en snapsessies die we in 2020 organiseren!

Bron

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]