Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Medicatieveiligheid

Mogen medicatiezakjes van baxterrollen in de afvalbak? 18/04/2019

Medicijnen worden vaak door de apotheek in baxterzakjes verpakt, zodat de cliënt ze eenvoudig op een bepaald tijdstip kan innemen. Maar mag je de medicatiezakjes van deze baxterrollen gewoon in de afvalbak doen? Antoinette Bolscher, expert medicatieveiligheid van Zorg voor Beter legt het uit.

Bolscher: "Je mag de zakjes niet in de afvalbak doen. De informatie op de etiketten van de medicatiezakjes bevat namelijk privacygevoelige informatie van een cliënt die beschermd moet worden. Deze informatie mag niet zomaar in de afvalbak waar iedereen het uit kan halen en kan lezen. Het gaat hierbij om de privacywetgeving. Dat geldt zowel in de intramurale zorg als in de thuiszorg als de zorgmedewerker het beheer van de medicatie heeft overgenomen.'

Hoe ga je om met privacygevoelig afval?

Bolscher vindt het belangrijk dat je als organisatie met elkaar afspreekt hoe je op een verantwoorde wijze omgaat met privacygevoelige afval. Dit zijn mogelijke oplossingen die binnen zijn gekomen bij Zorg voor Beter:

  • Aparte afvalbakjes of een speciale afvalcontainer voor privacygevoelige informatie, en deze laten  afvoeren/vernietigen, net als privacygevoelige documenten.
  • Er zijn zakjes waarbij de inkt op de etiketten in water oplosbaar is: dus met een natte vinger erover of onder de kraan, en het is weg.
  • Er zijn apotheken die baxterzakjes op basis van papier hebben. Het lijkt plastic, maar het is papier. Daardoor kun je de lege zakjes afvoeren via het vertrouwelijk papier of versnipperen.

Praktijkvragen

Antoinette Bolscher, expert van het thema Medicatieveiligheid, geeft antwoord op vragen uit de praktijk over medicatieveiligheid. Het afgelopen jaar heeft ze meer dan 200 vragen beantwoord! Lees de vragen en antwoorden.

- Vragen over dubbele controle
- Vragen over medicatieveiligheid

Baxterrollen

Een Geneesmiddel distributiesysteem (GDS), zoals baxterrollen, is een verpakking waarin medicijnen zijn verdeeld in eenheden per toedieningstijdstip en op naam van een cliënt. Het voordeel hiervan is dat een cliënt langer zelf zijn of haar eigen medicatie kan beheren. Bij een GDS is de medicatie door de apotheek voorverpakt. De apotheek is dus verantwoordelijk voor de inhoud. Deze medicatie hoeft dan ook niet meer dubbel gecontroleerd te worden.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Antoinette Bolscher 22/11/2021

Dag Anneke,
Het gaat om de persoonsgegevens die niet herkenbaar in de afvalbak mogen. (Medicatie gaat natuurlijk sowieso niet in de afvalbak.) Dus naam, geboortedatum, welke medicatie voor deze persoon (namen medicatie) - die gegevens mogen niet herkenbaar zijn.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter /ActiZ


Anneke van den Pol 22/11/2021

Als kwaliteitsverpleegkundige en lid van de medicatiecommissie houd ik mij ook bezig met het AVG afvoeren van baxterzakjes. Is het scheiden van de naam en de medicatie en vervolgens in de normale afvalbak gooien voldoende AVG proof?


Antoinette Bolscher 1/7/2021

Ik weet niet welke leverancier baxterollen / GDS-rollen op basis van papier levert; dit lijkt me een vraag voor de apotheek?
Antoinette Bolscher


Bob Gjaltema 29/6/2021

Wie levert de papieren Baxterzakjes?


marjan 7/10/2020

baxterzakjes op basis van papier, van welke leverancier zijn deze zakjes afkomstig?


AM 4/12/2019

Een uitgewerkt concept van een shredder specifiek voor lege baxterzakjes vindt je hier: https://www.medicijnzakjevernietiger.com/


Marcel 26/9/2019

Ps. Kijk voor meer informatie op: https://www.avzbrinx.nl/


Marcel 26/9/2019

Je kunt bij avzbrinx.nl een afsluitbare container in vele maten bestellen en zij zorgen er voor dat de gebruikte Baxterrollen vertrouwelijk worden vernietigd. Handig om een container op de afdelingen te zetten.


Antoinette Bolscher 9/8/2019

Er zijn veel reacties geweest op het nieuwsbericht over de baxterzakjes. Enerzijds onbegrip en weerstand dat het hierbij gaat om privacygevoelige informatie die niet zomaar weggegooid mag worden. Anderzijds juist begrip, mensen die zeggen dat het natuurlijk gaat om privacygevoelige informatie die niet zomaar mag worden weggegooid en dat men ook al langer zo werkt. In het nieuwsbericht (zie link hieronder) staat de informatie beschreven vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Als een professional de cliënt helpt bij de medicatie, is het ook de verantwoordelijkheid van de professional om veilig en verantwoord om te gaan met het afval. In de organisatie moet je met elkaar afspreken hoe je dat doet. Wetgeving en beroepsnormen geven daarvoor de kaders, vervolgens vertaal je die naar de toepassing in de eigen praktijk. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de organisatie (bestuur, management, professional) hoe er veilig en verantwoord wordt gewerkt. In de thuiszorg kun je bijvoorbeeld de gegevens op het zakje doorknippen, zwart maken met een stift, en soms kun je het met water afwassen. Je kunt ook met de cliënt bespreken dat het gaat om privacygevoelige informatie, en hoe hij dat weggegooid wil hebben. Leg de afspraak die je hierover maakt, vast in het zorgplan. Uiteindelijk is thuis de cliënt verantwoordelijk voor het afvoeren van het afval. Het is belangrijk dat de cliënt begrijpt dat het gaat om privacygevoelige informatie. In de intramurale setting kan de organisatie bijv. afspraken maken met een bedrijf voor het afvoeren van privacygevoelige informatie, zoals ook vaak al wordt gedaan voor privacygevoelige documenten. Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Femke 26/4/2019

Waarom is dit een discussie?
Clienten zijn over het algemeen nog zelf verantwoordelijk in de wijkzorg voor hun afval. Ze kunnen er dan ook zelf voor kiezen wat ze met hun gegevens doen.
Vaak zie ik iig wanneer er een etiket op een doosje zit dat ze dit met etiket en al in de papierbak doen. Zonder hun gegevens eraf te halen.
Indien het kwetsbare clienten betreft die hierin zelf de regie niet meer hebben kan ik me er iets bij voorstellen maar dan nog wat zou de meerwaarde zijn?
We zijn met zn allen aan het zoeken om regels ed te verminderen en administratie te verlagen en dan past dit er uiteraard niet bij.


Nicolette List 25/4/2019

Er zijn inderdaad zakjes die op plastic lijken maar van biologisch afbreekbaar papier zijn. Echter de lijmlaag tussen de zakjes is waarschijnlijk plastic, en daarmee kan het zakje dus niet bij het privacy gevoelige papier maar hoort het bij privacy gevoelige restafval.
Helaas.


Christina 24/4/2019

de baxterzakjes gaan in een apart afvalemmertje die aan de medicijnkar hangt en bij het aanvullen van de medicatie door de apotheek, wordt het afvalemmertje geleegd in de daarvoor bestemde bak. Dit doen we al sinds we baxterzakjes gebruiken. kwaliteitsdienst


Jessica 23/4/2019

In overleg met de apotheek scheuren wij de privacy gegevens los van het zakje en gooien we bij het restafval.


Wilma 23/4/2019

Wij knippen de naam los van het zakje, zodat de naam niet meer is gelinkt aan het medicijn. Dit op advies van de apotheek.


HR 22/4/2019

Als je de Baxter opent onder de naam, dan verbreek je de link tussen de cliënt en de medicatie. De lege baxterzakjes gooi ik niet in het PMD maar in het restafval.


Ellen 20/4/2019

Bespreek met cliënt wat hij/zij wil en vastleggen in zorgleefplan. In de thuissituatie is client/mantelzorg verantwoordelijk voor afvalverwerking.
Wijkverpleegkundige


Adeline 18/4/2019

Beste,
Mijn reactie is eerder een vraag.
Hoe ga je er mee om als iemand een baxerrol heeft en nog in de thuissituatie is en de persoon beheerd zelf de baxterrol?
Mijn functie is helpende