Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Zorg en dwang

Management aan zet bij terugdringen vrijheidsbeperking 06/08/2013

Nog te veel gehandicaptenorganisaties passen onnodig vrijheidsbeperkende maatregelen toe, berichtte Nieuwsuur. Terwijl er volop alternatieven zijn die betere resultaten opleveren en minder ingrijpend zijn. Het management van zorgorganisaties speelt een belangrijke rol bij het afbouwen van vrijheidsbeperking, ziet Vilans in de praktijk.

Vilans heeft sinds 2007 meer dan 100 organisaties begeleid bij het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Ervaring leert dat daadwerkelijke verandering begint met een duidelijke visie van de Raad van Bestuur over het belang van vrijheid. Niet slechts op papier, maar vanuit een innerlijke overtuiging die doorwerkt in het dagelijks handelen. Door niet alleen te sturen op cijfers, maar zich te verdiepen in het verhaal achter de cijfers. Daarnaast moet het management de benodigde randvoorwaarden in de organisatie scheppen en faciliteren. Een praktisch en herkenbaar voorbeeld is het werken met vaste bedtijden: in veel organisaties bepaalt het rooster van medewerkers de bedtijden van cliënten. Een organisatie die zich richt op eigen regie van cliënten maakt individuele afspraken met cliënten, verandert de roosters of betrekt de nachtdienst.

Cultuurverandering

Jenneke van Veen, oud-hoofdinspecteur van de inspectie onderschrijft dit in Nieuwsuur en roept Raden van Bestuur op tot actie: 'Het is geen kwestie van werkdruk of gebrekkige scholing, het gaat om een beheerscultuur. Er is een cultuurverandering nodig en dat vraagt tijd. Vooral tijd van Raden van Bestuur, zowel in de ouderenzorg als in de gehandicaptenzorg. Zij moeten het voortouw nemen en tegen hun personeel zeggen: wij helpen, coachen en scholen jullie.'

Belang Wet Zorg en Dwang

Op woensdag 4 september bespreekt de Tweede Kamer de wet Zorg en Dwang. Vilans benadrukt het belang van snelle behandeling van de wet Zorg en Dwang. De wet gaat uit van het principe ‘Nee, tenzij’, dat wil zeggen dat vrijheidsbeperking de allerlaatste optie is. Voordat het mag worden toegepast moet aan diverse criteria worden voldaan. Er moet hierbij een zorgvuldige afweging gemaakt worden, door een multidisciplinair team, met een arts of gedragsdeskundige. Centrale vraag: wat zijn de risico’s, hoe ernstig zijn deze en zijn er geen lichtere alternatieven?

Alternatieve maatregelen

De praktijk leert dat er veel alternatieve maatregelen en interventies zijn die minder ingrijpend zijn en vaak een beter resultaat opleveren. Want cliënten worden vaak juist onrustig of agressief van de inperking van hun vrijheid. In meer dan de helft van de afgebouwde vrijheidsbeperkende maatregelen was geen alternatief nodig. Vaak was een zinvolle dagbesteding of activiteitenprogramma al voldoende. In andere gevallen voldoen lichtere alternatieven: in plaats van een gordel in de rolstoel (om te voorkomen dat iemand eruit glijdt), een antislipmatje. Bij iemand met zware epileptische aanvallen kun je zelfs de hele kamer met zachte materialen bekleden, zodat de cliënt zich toch vrij kan bewegen.

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer