Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Langdurige zorg in troonrede en miljoenennota 23/09/2013

Koning Willem-Alexander heeft in zijn troonrede het belang van de participatiesamenleving onderstreept. Daarmee verwijst hij naar het kabinetsstreven naar meer sociale samenhang, buurthulp en mantelzorg.

De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving, aldus de Koning. Dit heeft een direct verband met de voorgenomen hervormingen van de langdurige zorg.

Hervorming langdurige zorg in troonrede

miljoenennota langdurige zorgIn de troonrede waren de veranderingen in de langdurige zorg een belangrijk onderwerp. De omslag naar een participatiesamenleving is in het bijzonder zichtbaar in de langdurige zorg, aldus de Koning. ‘In deze tijd willen mensen hun eigen keuzes maken, hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. Het past in die ontwikkeling zorg en sociale voorzieningen dicht bij mensen en in de samenhang te organiseren.’ Het komend jaar komt de regering daarom met een voorstel om de langdurige zorg grondig te hervormen. De Koning: ‘Lichtere vormen van langdurige zorg worden straks uitgevoerd door gemeenten…. Vergoeding van huishoudelijke hulp blijft beschikbaar voor mensen die deze hulp echt nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. Medische zorg zoals verpleging valt straks onder de reguliere zorgverzekering.’

Binnenkort: transitieplan hervorming langdurige zorg

Een deel van de persoonlijke verzorging gaat naar de gemeente, maar het is nog niet bekend welke taken precies onder verzorging en welke taken onder verpleging vallen. Daar moet nog een besluit over genomen worden. Dit zal binnenkort bekend worden. In de VWS-begroting staat dat nog  ‘deze maand’ (dus: september 2013) het transitieplan hervorming langdurige zorg naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Gemeenten dringen al langere tijd aan op meer duidelijkheid.

Hoofdpunten uit Miljoenennota over langdurige zorg

  • Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) blijven in 2014 de ingezette lijn volgen om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Zij blijven inzetten op efficiency en het slimmer organiseren van de zorg.
  • Hervormingen in de langdurige zorg moeten bijdragen aan het terugdringen van de zorguitgaven. Dit gebeurt door overheveling van zorgtaken naar gemeenten en door een scherper afgebakende kern-AWBZ. Dit leidt in 2017 tot een structurele besparing van ruim 3 miljard euro.
  • Er wordt in 2014 nog niet bezuinigd op de thuiszorg. De geplande bezuiniging van 89 miljoen euro gaat niet door. Vanaf 2015 vinden wel forse bezuinigingen plaats. Gemeenten houden 60 procent van het budget (in plaats van voorgenomen 25 procent in het regeerakkoord).
  • Het project Verspilling in de Zorg – dat startte in augustus 2013 met een meldpunt waar ruim 17000 meldingen binnenkwamen – zal verder worden uitgewerkt.
  • In de langdurige zorg zal samen met instellingen en professionals worden gekeken waar regels afgeschaft of vereenvoudigd kunnen worden.
  • Het kabinet draagt in de periode 2013-2016 ruim 32 miljoen euro bij aan het Deltaplan Dementie. In het najaar van 2013 komt er een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van de dementiezorg (lees meer bij thema Dementie op deze website).
  • Het vergroten van de patiëntveiligheid heeft prioriteit. Veiligheidswinst is bijvoorbeeld te behalen op het gebied van medicatieveiligheid (lees meer over het verbeteren van Medicatieveiligheid op deze website).

Lees meer

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer