Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Verbeteren doe je zo

Het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuizen moet eenvoudiger 23/11/2015

Goede zorg gericht op leefplezier en comfort, dat is de kern van verpleeghuiszorg. Staatssecretaris Martin van Rijn stuurde een ‘richtinggevende schets’ voor het kwaliteitskader van de verpleeghuiszorg naar de Kamer. De nadruk ligt op eenvoud en een minimum aan registraties.

Voor Van Rijnvan rijn gaat het om drie zaken, zo zei hij tijdens en Algemeen Overleg op 18 november in de Tweede Kamer: ‘Als eerste de basis gezondheidszorg op orde, als tweede de verzorging van oude mensen die niet meer alles zelf kunnen, en als derde het bezorgen van een plezierige dag voor de cliënt’. Het uiteindelijke kwaliteitskader verpleeg(huis)zorg, gereed op 1 januari 2016, moet deze elementen beschrijven door de ogen van de cliënt.

Wat is goede verpleeghuiszorg?

In deze schets voor vernieuwde verpleeghuiszorg, 54 goed leesbare pagina’s, staat de vraag centraal: Wat is goede verpleeghuiszorg? In het werkveld bestaan hier heel verschillende opvattingen over. Jan Coolen, die de schets samen met andere vakmensen op verzoek van de staatssecretaris schreef, onderscheidt deze punten als essentieel voor goede zorg:

 • Een verschuiving naar persoonsgerichte zorg.
 • Sterker accent op de kwaliteit per persoon (i.p.v. algemene kwaliteitskaders).
 • Vaste medewerkers rond de cliënt, in goed samenspel met familie.
 • Verzorging combineren met psychosociale ondersteuning en prettige bezigheden.
 • Veilige zorg maar zonder uitgebreide richtlijnen, protocollen en registraties.
 • Verdere professionalisering.
 • Beter kijken naar welbevinden.

Te veel lijstjes en te veel controle

ouderen verpleeghuizenHet document ‘Ouderen in zorghuizen: broze mensen én leefplezier’ is een eerste schets van een vernieuwd kwaliteitskader, waarbij gezocht wordt naar de essentie van kwaliteitsverbetering. In een interview zegt Coolen: ‘We hebben veel te veel de neiging om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg af te meten aan lijstjes – over decubitus, voeding, medicatie en noem maar op – en de inhoud van die lijstjes varieert van jaar tot jaar. Nu ligt extra focus op mondzorg, dan weer op gezonde leefstijl. Het moet veel korter en meer 'to the point'. We moeten af van de veelheid van richtlijnen en protocollen. De nadruk moet meer komen te liggen op het in samenhang bepalen wat er komt kijken bij achteruitgang in functioneren en wat dan het leven toch nog een beetje prettig maakt.’

Nieuw kwaliteitskader

Voor het nieuwe kwaliteitskader waaraan gewerkt wordt, betekent dat een verschuiving van ‘controle’ (van buitenaf of bovenaf) naar primair intern verbeteren en verantwoorden. Volgens deze eerste schets zou dit kwaliteitskader uit de volgende bouwstenen moeten bestaan:

 1. Het zorgproces rond de individuele persoon wordt vastgelegd in een persoonlijk maar beknopt zorgplan (overigens wordt ook het werken met het zorgplan opnieuw geëvalueerd).
 2. Zelfreflectie in teams met als kernvragen: wat doen we goed en wat kan beter?
 3. Inzichten van cliënten, door middelen van eenvoudige vragenlijsten.
 4. Bestuurders maken een bondig kwaliteitsrapport

Dit nieuwe kwaliteitskader zal in de plaats komen van het Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (pdf)

Minder registraties

Voortdurend klinkt in deze schets voor goede toekomstige ouderenzorg door dat het aantal registraties beperkt moet blijven. Zo staat er ‘een zorgplan kan sober zijn; integrale risicosignalering kan berusten op een kort overzicht; en de ervaringen van cliënten zijn met maximaal tien vragen helder te krijgen.’ De uitgebreide CQi-vragenlijst, die bedoeld is om cliëntervaringen te meten, wordt afgeschaft, schrijft Van Rijn in zijn begeleidende brief. Nieuwe en kortere vragenlijsten voldoen beter. En vooruit kijkend: ‘Een vergaande vereenvoudiging van het kwaliteitsbouwwerk loont’, en ‘ook bij veilige zorg is een doorbraak naar eenvoud nodig’.

Lerende organisatie

Verder wordt in de schets gewezen op de norm voor bijscholing (2 procent van het zorgbudget voor scholing) die ‘overeind moet blijven’. Van Rijn pleit voor de ‘lerende organisatie’, waarbij de interne verbeterkracht verankerd is in de organisatie.

jan coolen betere ouderenzorgHeldere visie op ouderenzorg

De auteur van de schets, Jan Coolen van het Ben Sajet Centrum in Amsterdam, hoopt met deze schets ook focus te bieden. Hij beseft dat veel zorgmedewerkers niet zitten te wachten op weer een nota of beleidsstuk: ‘Voor de werkvloer lijkt het op een grote tafel waarop steeds nieuwe dingen worden gestapeld’. Coolen vindt dat er ‘een kentering nodig is. Uitvoerende zorgverleners – en hun management – zijn gebaat met een visie op ouderenzorg die kort de kernpunten bijeen zet.’ Hij hoopt dat hij met zijn schets een begin heeft gemaakt.

Bronnen

Lees meer

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer