Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vernieuwend zorgen

Nieuw Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 17/01/2017

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is op vrijdag 13 januari 2017 vastgesteld en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. De focus van het Kwaliteitskader ligt op 'samen leren' als basis voor kwaliteitsverbetering.  

Download: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (pdf, 30 pag.)

'Lerend vermogen versterken'

Het kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg betekent en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. Het doel is drieledig:

  1. Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van (intramurale) verpleeghuiszorg.
  2. Het geeft aanbevelingen voor zorgverleners en zorgorganisaties om de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
  3. Het vormt een kader voor extern toezicht door de inspectie en voor zorginkoop.

Inhoud kwaliteitskader

De focus van het Kwaliteitskader ligt op 'samen leren' als basis voor kwaliteitsverbetering. Een paar punten uit het kwaliteitskader uitgelicht:

  • Zorgorganisaties en zorgverleners moeten dit kwaliteitskader implementeren in hun eigen organisatie.
  • Vierthema’s van basisveiligheid (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute ziekenhuisopname) zijn vanaf 2017 een belangrijk onderdeel van het leren en verbeteren in zorgorganisaties.
  • Elke verpleeghuisorganisatie moet in de loop van 2017 een kwaliteitsplan opstellen.
  • Er geldt een norm voor personeelsbezetting die rekening houdt met diversiteit. De samenstelling van het personeel moet passen bij de zorg die cliënten nodig hebben. Dit betekent de ene keer 1 medewerker op 8 cliënten, de andere keer 4 op 8 cliënten.
  • Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie aan te leveren over de basisveiligheid. Registratie is geen doel op zich maar moet bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Voor nu gelden nog de indicatoren basisveiligheid van 2016, maar hier ligt een 'ontwikkelopdracht aan het veld'. voor 2017 geldt: Meetinstrument - indicatoren basisveiligheid in register Zorginzicht.nl
  • Voor de verdere ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitskader wordt een stuurgroep ingesteld.

100 miljoen extra voor verpleeghuizen

van rijnStaatssecretaris Van Rijn trekt dit jaar 100 miljoen extra uit om de kwaliteit van verpleeghuizen te verhogen. De staatssecretaris reageert met dit extra geld op het manifest voor betere ouderenzorg van publicist Hugo Borst en Carin Gaemers. Op basis van de nieuwe normen voor personeel en kwaliteit en de toegenomen zorgzwaarte zal de Nederlandse Zorgautoriteit onderzoeken of er structureel voldoende geld beschikbaar is voor de verpleeghuiszorg. De eerste voorlopige uitkomsten van dat onderzoek worden eind februari aan de Tweede Kamer gezonden.
100 miljoen voor extra medewerkers verpleeghuizen op website Rijksoverheid.nl

Lees meer

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer