Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Verbeteren doe je zo

Verbeterpunten bij thuiszorg 03/07/2014

Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen met mantelzorg en thuiszorg. De Consumentenbond onderzocht 65 rapporten van de inspectie en signaleert dat thuiszorgorganisaties meer aandacht moeten hebben voor medicatieveiligheid, beleid rond vrijheidsbeperking en bijscholing van medewerkers.

Verbeterpunten bij thuiszorg volgens de inspectie:

Dichte deur

Medewerkers van thuiszorgorganisaties weten vaak niet wat ze moeten doen als ze voor een dichte deur staan. Driekwart van de onderzochte organisaties heeft geen duidelijke richtlijnen voor de situatie ‘dichte deur’. Hierdoor kunnen risicovolle situaties ontstaan, bijvoorbeeld als de cliënt de deur niet kan open doen omdat hij is gevallen.

Medicatieveiligheid

Sommige organisaties werken met sterk verouderde protocollen. Met name op het gebied van medicatieprotocollen is er bij meer dan de helft een ‘hoog risico’ op gezondheidsschade bij cliënten. Driekwart van de nieuwe thuiszorgorganisaties hebben geen medicatiebeleid. Bij instellingen die al langer bestaan ontbreken vaak goede medicijnoverzichten van apotheken. Sommige medewerkers stoppen zelfstandig de medicatie van ouderen. Bij de meerderheid van de organisaties ontbreekt de paraaf die medewerkers moeten zetten als controle dat ze de medicijnen hebben toegediend (lees meer over Medicatieveiligheid op deze website)

Beleid rond vrijheidsbeperking ontbreekt

Bij maar liefst 80% van de thuiszorgorganisaties ontbreekt beleid over het zo min mogelijk gebruiken van vrijheidsbeperking (bv. bedhekken). Sommige organisaties hebben zelfs beleid waarbij de Zweedse band gebruikt kan worden of medewerkers mogen mensen aan tafel schuiven zodat de cliënt geen kant meer op kan. Deze maatregelen zijn al omstreden in verpleeghuizen en mogen niet in de thuiszorg toegepast worden in verband met het ontbreken van toezicht (lees meer over Vrijheidsbeperking op deze website).

Onvoldoende bijscholing

Bij meer dan de helft van de organisaties is scholing en deskundigheid van de medewerkers te verbeteren. Opleidingsplannen ontbreken of zijn niet op orde, en medewerkers zijn onvoldoende bijgeschoold.

Klachtenprocedure

Bij driekwart van de organisaties ontbreken duidelijke meldprocedures voor het voorkomen van fouten (bijvoorbeeld bij incidenten zoals vallen uit tillift). Bij de helft van de organisaties ontbreekt een klachtencommissie of een cliëntenraad, hoewel deze wettelijk verplicht zijn.

Meer in de Consumentengids

De Consumentenbond bestudeerde 65 rapporten van 46 thuiszorgorganisaties van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Inspectie bezoekt jaarlijks maar een klein deel van de ruim 11.000 instellingen die thuiszorg leveren. De rapporten dateren van 2012 tot begin 2014. Het volledige onderzoek staat in de Consumentengids van juli/augustus 2014.

Verplichte registratie

Er bestaat op dit moment geen verplichte registratie van thuiszorgorganisaties. Het aantal thuiszorgorganisaties neemt toe waarbij met name deze nieuwe organisaties nog niet altijd alles op orde hebben. Ze komen vaak bij toeval in beeld bij de inspectie. Hier komt echter verandering in. Binnenkort moeten alle nieuwe organisaties zich registreren en binnen 4 weken een vragenlijst invullen aan de hand waarvan de Inspectie de risico's kan inschatten. ActiZ heeft hier eerder al voor gepleit.

Bron

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer