Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Mantelzorg

Jonge mantelzorgers hebben steun van docenten nodig 04/11/2019

‘6 tot 7 procent van de studenten in Amsterdam is een jonge mantelzorger,’ zegt onderzoeker Esma Nandar. 'Uit enquêtes die zijn uitgevoerd in Amsterdamse onderwijsinstellingen blijkt dat dat zij een minder hoog studietempo hebben, lagere cijfers halen en vaker overwegen om te stoppen met de opleiding. Meer aandacht voor deze groep is dan ook hard nodig.’

De cijfers in Amsterdam laten een probleem zien dat ook in andere steden geldt. Bijna elke docent heeft jonge mantelzorgers in zijn klas zitten. Helaas wordt de problematiek nog onvoldoende erkend. In het project ExpertiseLab Jonge Mantelzorgers hebben Vilans, het Sociaal Cultureel Planbureau, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam daarom onderzocht wie deze jonge mantelzorgers zijn en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben. 

Er mist een eenduidig beleid 

De term mantelzorger is niet echt bekend in het onderwijs.

Esma sprak voor haar onderzoek onder andere met docenten, onderzoekers en een studerende jonge mantelzorger: ‘Wat hieruit naar voren is gekomen is dat de term mantelzorger niet echt bekend is in het onderwijs. Dat komt omdat jonge mantelzorgers zichzelf niet herkennen als mantelzorger. Daarnaast is gebleken dat de manier waarop docenten met deze studenten omgaan heel erg verschilt. Er bestaat dus niet een eenduidig beleid voor deze groep.’

Workshop voor docenten

‘Meer bewustwording over deze groep in het onderwijs is dan ook heel belangrijk. Uit eerder uitgevoerde onderzoeken blijkt dat docenten zich nog onvoldoende bewust zijn wat de impact is van mantelzorgtaken op een student. Daarom hebben we een workshop voor docenten ontwikkeld met een korte presentatie over de doelgroep, feiten en cijfers. Ook komen de mogelijkheden aan bod om studenten beter te ondersteunen. Ut het totale onderzoek is namelijk gekomen dat docenten hier veel behoefte aan hebben.’

Decaan is belangrijk

‘Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is dat decanen een belangrijke rol kunnen vervullen in deze informatiebehoefte. Zij kunnen voorlichting geven aan docenten. Bijvoorbeeld dat het belangrijk is om jonge mantelzorgers meer flexibiliteit te bieden als het gaat om het missen van lessen en het inhalen van examens. Een andere aanbeveling is dat onderwijsorganisaties er goed aan doen om te kijken of jonge mantelzorgers onder een speciale regeling kunnen vallen. Het gaat dan om een regeling om hen beter te kunnen ondersteunen bij de combinatie van studie en mantelzorg.’

Kennismakingskaartjes

‘Daarnaast hebben we kennismakingskaartjes ontwikkeld waarmee studenten met elkaar in gesprek kunnen gaan. Hierop staan vragen die studenten elkaar kunnen stellen. Een van die vragen is “Zorg jij voor iemand?” Op die manier krijgen docenten ook zicht op of er jonge mantelzorgers bij hen in de klas zitten.’

Mariët Brandts is docent en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht. Zij heeft de kaartjes al een keer ingezet. ‘Op onze opleiding hebben we leerteams van ongeveer 10 studenten samengesteld die begeleid worden door een vaste docent. In het eerste jaar komen deze studenten bijna wekelijks bij elkaar. Door zo’n spel in te zetten kom je veel meer te weten. Bijvoorbeeld door een vraag als: “Wat zouden we over je moeten weten?” In 1 groep waren er 2 studenten die over lichamelijke klachten gingen vertellen en uitlegden dat ze daardoor mogelijk vaker afwezig zouden zijn. Dat zorgde gelijk voor meer begrip en draagvlak bij andere studenten. Dat maakt de drempel ook voor anderen lager om met persoonlijke kwesties over de brug te komen.’  

Jonge mantelzorger als gastspreker  

We hopen de drempel te verlagen voor studenten om eigen zorgtaken bespreekbaar te maken.

Maar de Hogeschool Utrecht doet nog meer om te werken aan meer bewustwording. ‘We organiseren inhoudelijke verdiepingstafels. Hiervoor nodigen we professionals uit de beroepspraktijk en docenten van onze eigen hogeschool en daarbuiten uit. Een van de onderwerpen die we behandelen is hoe we studenten met zorgtaken goed kunnen zien en ondersteunen. In mijn lessen aan eerstejaars studenten heb ik een jonge mantelzorger als gastspreker in mijn hoorcollege en er zijn workshops over informele zorg. We hopen hiermee de drempel te verlagen voor studenten om eigen zorgtaken bespreekbaar te maken en meer bewustwording te creëren.’

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]