Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Hygiëne

Blog: IGZ op zoek naar commitment van bestuurders 15/11/2016

Vanuit de GGD en IGZ worden er in dit najaar zes roadshows door het hele land georganiseerd. Deze roadshows zijn bedoeld om het bewustzijn te vergroten, draagvlak te creëren en de intrinsieke motivatie te verbeteren van bestuurders als het gaat om infectiepreventie, met specifieke aandacht voor antibioticaresistentie. Een impressie van de eerste twee bijeenkomsten in Limburg en Amsterdam.

Blog van Elsbeth Zielman van Vilans, project Aanpak antibioticaresistentie.

Argumentenkaart

Elsbeth ZielmanBij de zes roadshows wordt gebruik gemaakt van de argumentenkaart (pdf) die in eerdere sessies is ontworpen door IGZ in samenwerking met de Argumentenfabriek. De eerste twee roadshows, in Limburg en Amsterdam, zijn inmiddels geweest. De groep deelnemers was divers: van teamleiders tot specialisten ouderengeneeskunde. Bij de eerste twee bijeenkomsten waren helaas weinig bestuurders aanwezig, terwijl zij eigenlijk de belangrijkste doelgroep van de roadshows zijn.

Centrale thema’s

Uit de discussie die op gang kwam tijdens de roadshow in Limburg kwamen deze centrale thema’s naar voren:

 1. Infectiepreventie moet hoger op de agenda komen bij bestuurders. Dat maakt het voor de werkvloer mogelijk om werkelijk aan de slag te gaan met infectiepreventie.
 2. De aanspreekcultuur op de werkvloer is een belangrijk aandachtspunt. Verpleegkundigen en verzorgenden moeten op de werkvloer een open sfeer kunnen ervaren om met elkaar in gesprek te gaan over hygiënisch werken. Op die manier kunnen zij spanningsvelden, onzekerheden, maar ook successen met elkaar bespreken.
 3. Er is een spanningsveld tussen de focus op huiselijkheid en hygiëne. Soms is men te veel doorgeslagen naar de huiselijkheid waardoor geen veilige zorg meer geboden kan worden. Goede zorg vraagt om hygiënisch werken, maar de ervaring is dat het hygiënisch werken momenteel vaak op de tweede plek staat en huiselijkheid op de eerste plek is gekomen.

Op de agenda bij bestuurders

Dit laat al zien dat er nog veel te winnen is als het gaat om infectiepreventie in de verpleeghuissector. Volgens de deelnemers kunnen er grote stappen gezet worden wanneer het hoger op de agenda bij bestuurders zou komen. Ook is ondersteuning op de werkvloer gewenst om infectiepreventie onderdeel te laten zijn goede zorg zonder dat het als iets extra’s wordt ervaren.

Tips van en voor verpleegkundigen en verzorgenden

Tijdens de roadshow in Amsterdam kwamen deze aandachtspunten naar voren voor de zorg:

 • Laat zien wat de gevolgen van een besmetting zijn voor zowel de medewerker zelf als voor de bewoner. 
 • Betrek ook de bewoners en diens familie en laat zien wat hun rol kan zijn bij infectiepreventie 
 • Veel verzorgenden en verpleegkundigen hebben moeite met alle afvinklijstjes. Ga na of alle afvinklijstjes echt noodzakelijk zijn of kunnen sommige afgeschaft worden? (lees: )
 • Organiseer met het team een verbetercultuur: interne audits, aandachtsvelders, kortcyclische kwaliteitsverbetering, training en scholingBij spanning tussen huiselijkheid en hygiëne is het belangrijk om duidelijk te zijn dat sommige maatregelen genomen moeten worden om goede zorg te kunnen leveren. 
 • Bespreek elk teamoverleg een of twee hygiënepunten.

Voor specialist ouderengeneeskunde:

 • Om op organisatieniveau en op landelijk niveau meer uitspraken te kunnen doen over infecties is deelname aan een landelijk onderzoek erg belangrijk. Hiervoor kan je je organisatie gratis aanmelden bij het SNIV
 • Wanneer er sprake is van een verdenking op een BRMO, meld het bij de GGD in jouw regio. 
 • Om te weten waar je aan toe bent bij een uitbraak van BRMO is een draaiboek voor een uitbraak onmisbaar. Deel dit draaiboek vervolgens met bestuurders, teamleiders, verzorgenden, verpleegkundigen en facilitaire dienst.

Start nieuw project Aanpak Antibioticaresistentie

In september is een gestart. Vilans voert dit project samen met ActiZ, RIVM, V&VN en Verenso uit in opdracht van het ministerie van VWS. Op basis van ervaringen van zorgprofessionals worden effectieve acties voor verpleeghuizen ontwikkeld. Heb je interesse om mee te denken over de wijze waarop de werkvloer ondersteund kan worden op het gebied van infectiepreventie of heb je behoefte aan handvatten om aan de slag te gaan met infectiepreventie neem dan contact op met Elsbeth Zielman van Vilans, e.zielman@vilans.nl

Meer informatie

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer