Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Medicatieveiligheid

IGZ: toezicht polyfarmacie ouderen 18/09/2015

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het toezicht gekregen op de implementatie van medicatiebeoordelingen die vallen binnen het kader van de multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen. De inspectie richt zich op de voorwaarden voor verantwoord voorschrijven bij ouderen die veel verschillende geneesmiddelen gebruiken.

Veel ouderen gebruiken meer dan 5 medicijnen

In Nederland gebruikt zo’n 30-45% van de 65-plussers 5 of meer verschillende geneesmiddelen (polyfarmacie). Dit zijn ruim 750.000 kwetsbare ouderen die risico’s lopen door verschillende aandoeningen, waarvoor ze 5 of meer verschillende geneesmiddelen gebruiken, en door hun met de leeftijd samenhangende kwalen, zoals een verminderde nierfunctie. Onjuist geneesmiddelgebruik heeft veel nadelige effecten en leidt in ernstige gevallen tot onnodige ziekenhuisopnamen en overlijden. Het is bekend dat problemen door onjuist geneesmiddelgebruik zijn te voorkómen. Door de toename van het aantal ouderen en de ontwikkelingen in de langdurige zorg, blijft medicatieveiligheid voor kwetsbare ouderen van essentieel belang.

Gebrekkige informatie-uitwisseling

De problemen van polyfarmacie ontstaan onder andere doordat meerdere artsen geneesmiddelen aan één patiënt voorschrijven en/of stoppen en elkaar onvoldoende op de hoogte stellen. Het gaat hier zowel om de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling als tussen zorgverleners en patiënt of mantelzorger.

Inspectie: toezicht op medicatiebeoordeling

De inspectie richt zich, sinds juli 2015, op de voorwaarden voor verantwoord voorschrijven, te weten: duidelijkheid voor de patiënt over regie en verantwoordelijkheid, het actueel medicatieoverzicht, de medicatiebeoordeling en de elektronische medicatiebewaking. De reden is dat er  nog steeds teveel onnodige medicatiefouten worden gemaakt bij het voorschrijven en dat deze fouten doorwerken in de hele keten. Huisartsen en apothekers hebben drie jaar de tijd gekregen van de inspectie om de nieuwe aanpak te implementeren. Huisartsen en apothekers moeten per 1 juli kunnen aantonen dat zij zijn gestart met medicatiebeoordelingen.

Verzorgenden hebben belangrijke signaleerfunctie

Gerda van Brummelen medicatieveiligheidGerda van Brummelen, expert medicatieveiligheid van Zorg voor Beter: ‘Maar ook verzorgenden hebben een belangrijke signaleerfunctie bij medicatiebeoordeling. Ouderen en mantelzorgers weten vaak niet hoe te handelen bij twijfel en vragen rondom de (hoeveelheid) medicatie. Als jij als verzorgende of verpleegkundige vindt dat jouw cliënt wel heel veel medicijnen slikt, kaart het aan en wijs de mantelzorgers erop dat ze dit bespreekbaar kunnen maken bij de huisarts.’

Lees meer

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer