Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Groei langdurige zorg - hervormingen zijn nodig 02/09/2014

In de periode 2010-2013 is het aantal cliënten in de AWBZ met 13% toegenomen tot bijna 800.000. Dat is naar verhouding bijna tien keer hoger dan de groei van de Nederlandse bevolking (1,5 %). Dit staat in de Trendrapportage 2013 van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze cijfers tonen aan dat de komende stelselwijziging nodig is. Op woensdag 10 september bespreekt de Tweede Kamer de nieuwe Wet langdurige zorg.

Verschuiving van intramuraal naar extramuraal

De periode 2010-2013 kende twee heel ingrijpende beleidsmaatregelen: de overheveling van geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet en de extramuralisering (het beleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen). Door deze maatregelen groeit het aantal extramurale cliënten veel meer dan het aantal cliënten dat opgenomen is in een instelling (intramuraal). Cliënten maken dus pas later gebruik van intramurale zorg. De afnemende groei van de intramurale zorg komt ook doordat cliënten, bijvoorbeeld door overlijden, helemaal geen gebruik maken van intramurale zorg. Daarnaast neemt het aantal cliënten dat direct intramuraal binnenkomt beduidend af.

Zorgzwaarte intramuraal neemt fors toe

Niet alleen het aantal cliënten, maar ook de zwaarte van verleende zorg bepaalt de omvang van de AWBZ. In de periode 2010 - 2013 neemt de totale zorgzwaarte van alle AWBZ-cliënten eerst fors toe, stagneert vervolgens even en stijgt weer licht in 2013. De toename van de zorgzwaarte van cliënten die opgenomen zijn in een instelling is veel groter dan van cliënten die thuis wonen maar is wel gestopt. Dat komt echter alleen door de afname van intramurale somatische cliënten, die nu extramuraal zijn. De zorgzwaarte van niet-somatische cliënten groeit nog steeds.

Stelselwijziging is nodig

CIZ-bestuurder Daan Hoefsmit stelt dat deze uitkomsten aantonen dat het aantal cliënten in de AWBZ ondanks ingrijpende beleidswijzigingen nog steeds stijgt en dat daardoor de komende stelselwijziging nodig is.

Lees meer

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer