Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Hervorming langdurige zorg 03/05/2013

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS presenteerde op 25 april zijn hervormingsagenda voor de langdurige zorg. Deze hervorming moet na 2017 tot een besparing van 3,5 miljard euro leiden, zoals ook vastgelegd in het Regeerakkoord. In vergelijking met de voornemens uit het regeerakkoord heeft van Rijn op een aantal punten water bij de wijn gedaan.

Aanpassingen na Regeerakkoord

Zo gaat het kabinet minder snijden in de huishoudelijke hulp, waardoor gemeenten 60 procent in plaats van maar 25 procent van het oorspronkelijke AWBZ-budget kunnen inzetten. Ook kunnen zorgvragers met een zorgzwaartepakket 3 en 4 een beroep doen op zorg binnen de muren van een instelling. Ook geeft het kabinet gehoor aan de motie Samsom-Zijlstra, waardoor extramurale dagbesteding in 2014 beschikbaar blijft.

Hervormingen zijn nodig

De hervormingen zijn volgens de staatssecretaris nodig omdat de eisen die aan de organisatie van de langdurige zorg zijn gesteld, veranderen. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. In de visie van de staatssecretaris zal er vaker een beroep worden gedaan op het eigen sociale netwerk van mensen. En als het thuis wonen niet meer haalbaar is, dan moet er goede zorg in een instelling zijn waar oog is voor het individu en de kwaliteit van leven.

Houdbaar en betaalbaar

Hervormingen in de langdurige zorg zijn noodzakelijk, omdat bij de huidige uitgavengroei het stelsel financieel onhoudbaar is. De AWBZ heeft een sterke groei van de uitgaven gekend van €275 miljoen bij aanvang naar € 25,1 miljard in 2011. De groei van de AWBZ kosten is drie keer zo hoog als bruto nationaal product. Door de maatregelen van het kabinet wordt de groei afgevlakt in de periode 2014-2017.

Samenvatting notitie

De notitie (25 pagina’s) beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie gaat in op de noodzaak tot hervorming en de visie van het kabinet (paragraaf 1 en 2), de wijze waarop het kabinet met de Wmo groeiende participatie en het langer zelfstandig wonen wil realiseren (paragraaf 3), het versterken van samenhangende zorg binnen de Zorgverzekeringswet (paragraaf 4), en de vormgeving van de nieuwe kern-AWBZ voor de meest kwetsbare mensen met een beperking (paragraaf 5). Tot slot komen aan de orde: het flankerend beleid, de transitie, de financiële gevolgen, informatievoorziening en wetgeving.

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer