Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Zorgleefplan

Handtekening onder zorgplan niet meer verplicht 05/09/2018

Vanaf 1 oktober is het niet meer verplicht om een handtekening te hebben onder het zorgplan en iedere wijziging daarvan. Deze afschaffing leidt direct tot een aanzienlijke vermindering van administratieve lasten, zowel voor de medewerker als de cliënt. Informeer als zorgmedewerker bij je organisatie wat precies de werkwijze van de organisatie is.

Minder administratieve lasten

Door de vermindering van administratieve lasten houdt de verpleegkundige meer tijd over om goede zorg te leveren. De nieuwe werkwijze komt door een wijziging van de Algemene Voorwaarden bij een zorgovereenkomst. De nieuwe Algemene Voorwaarden Verpleging Verzorging en Zorg Thuis gaan bij nieuwe cliënten in per 1 oktober 2018 van zorgaanbieders die lid zijn van ActiZ of Zorgthuisnl. Het geldt alleen voor cliënten die onder de Wet Langdurige Zorg vallen. Bij bestaande cliënten zijn ze met terugwerkende kracht vanaf 25 mei ingegaan. Bestaande cliënten dienen ze ook te ontvangen vanwege de gewijzigde privacywetgeving (AVG).
Cliënten van zorginstellingen krijgen de algemene voorwaarden als zij cliënt worden. Bij het sluiten van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst maakt het (nog op te stellen) zorgplan ook onderdeel uit van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst.
De tweezijdige Algemene Voorwaarden zijn aangepast door branchevereniging ActiZ, Zorgthuisnl, LOC Zeggenschap in zorg, Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland.

Zorgverzekeraars

In december 2018 zijn er afspraken gemaakt rondom handtekeningen onder het zorgleefplan. Lees meer over deze afspraken op de website van ActiZ. Informeer als zorgmedewerker bij je organisatie wat precies de werkwijze van de organisatie is. Voor de gehandicaptensector is de onduidelijkheid rond het zetten van de handtekening ook opgelost (website VGN).

Moment van evaluatie zorgplan niet meer voorgeschreven

Naast het afschaffen van de verplichting tot handtekening bij elke wijziging van het zorgplan, zijn er nog een aantal belangrijke wijzigingen:

  • Het moment van evaluatie van het zorgplan is niet meer voorgeschreven.
  • De bijzondere module Bopz is geschrapt.
  • De Algemene Voorwaarden zijn bijgesteld aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op de website van ActiZ zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden en  een model zorgverleningsovereenkomst digitaal beschikbaar.

Wat zijn algemene voorwaarden?

De algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de wet. In de algemene voorwaarden staan bijvoorbeeld afspraken over welke informatie cliënten krijgen. En wanneer een zorgorganisatie de zorg kan stoppen. Maar ook dat de cliënt zijn rekeningen aan de zorgorganisatie op tijd moet betalen.
Voor cliënten: publieksfolder Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging Thuiszorg. In de publieksversie is er ruimte om de gegevens van uw organisatie te plaatsen.

Er zijn algemene voorwaarden voor onder meer de verpleging, verzorging, thuiszorg en voor de geestelijke gezondheidszorg. Zorgorganisaties die lid zijn bij ActiZ en Zorgthuisnl moeten de algemene voorwaarden gebruiken. ActiZ en LOC hebben landelijk modellen zorgovereenkomsten gemaakt. Zorgorganisaties zijn niet verplicht deze modellen te gebruiken. Maar ze sluiten wel goed aan bij de algemene voorwaarden.

Bron: ActiZ

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Leonieke 21/2/2019

Wordt hierbij nog onderscheid gemaakt tussen clienten (WLZ) onder en boven de 18 jaar?


V. V. Contreras Salazar, beleidsadviseur ActiZ 24/9/2018

De verplichting om het zorgplan te ondertekenen is vanaf 1 oktober 2018 geschrapt. Daarover heeft ActiZ bericht in het nieuwsbericht van 30 mei 2018. Maar let op: zorgkantoren nemen de ondertekening van het zorgplan nog wél als uitgangspunt (Voorschrift Zorgtoewijzing 2018 par.3.2 punt 9) en ook de zorgverzekeraars in hun voorwaarden bij de zorgcontractering. ActiZ is in het kader van het verlichten van de administratieve lasten in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland (ZN), V&VN en VWS om gezamenlijk tot nieuwe afspraken te komen over de manier waarop de zorgaanbieder kan aantonen dat het zorgplan met de cliënt is besproken.

ActiZ adviseert haar leden om zolang er geen nieuwe afspraken zijn gemaakt, te voldoen aan de verplichting van een handtekening onder het zorgplan. Dit geldt zowel voor cliënten die onder de Wlz (intramurale zorg) als onder de zorgverzekeringswet (wijkverpleging) vallen.
V. V. Contreras Salazar, beleidsadviseur ActiZ


Elsbeth Zielman 18/9/2018

Wat goed dat je deze vraag stelt. Op dit moment geldt dit alleen nog voor de cliënten die intramuraal (in zorginstellingen) onder de Wet langdurige zorg vallen. Voor de cliënten die onder de zorgverzekeringswet vallen (vooral cliënten in de wijkverpleging) worden de gesprekken met de zorgverzekeraars gevoerd om de handtekening van de cliënt ook hier voor iedere wijziging af te schaffen. Maar dit is op dit moment nog niet duidelijk. Mogelijk valt hier binnenkort een besluit over. Via Zorg voor Beter zullen we je op de hoogte houden. Meer uitleg hierover en antwoorden op andere dilemma’s in de wijkverpleging vind je ook in de Factchecker Wijkverpleging https://www.zorgvoorbeter.nl/verbeteren-ouderenzorg/registratie-verminderen. Let op: in dit document zijn de laatste wijzigingen van de algemene voorwaarden (van mei 2018) nog niet verwerkt.

Vriendelijke groet, Elsbeth Zielman (adviseur kwaliteit, Vilans)


Ninke Ariese 12/9/2018

In het bovenstaande stukje staat dat het alleen geldt voor cliënten die onder de Wet Langdurige Zorg vallen; betreft dit dan de afschaffing van de handtekening voor elke wijziging alleen voor deze groep cliënten of toch ook voor de ZVW cliënten in de thuiszorg?


Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer