Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Risicosignalering

Nieuwe app maakt risicosignalering leuker 15/05/2015

Met de nieuwe App Risicoscan kunnen zorgmedewerkers eenvoudig en snel gezondheidsrisico’s bij ouderen signaleren. De app, ontwikkeld door het Kennisplein Zorg voor Beter, is voor zorgmedewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen, én voor thuiszorgmedewerkers. Sabina Mak, adviseur doelmatigheid en kwaliteit, vertelt waarom deze app ontwikkeld is.

Sabina Mak risicosignaleringSabina Mak, adviseur doelmatigheid en kwaliteit en bedenker van de app: 

Waarom deze app?

Deze app is een snelle, eenvoudige en leuke manier om risico’s te signaleren. Eerder hadden we een papieren ontwikkeld tijdens een werkplaats vanuit Zorg voor Beter. Deze lijst wordt door verschillende organisaties gebruikt. Omdat we hier veel positieve reacties over kregen, hebben we deze nu in de vorm van een app gemaakt. Steeds meer zorgmedewerkers hebben altijd een smartphone bij zich, waardoor ze de risicoscan bij de cliënt direct kunnen doen.

Deze app moet risicosignalering leuker maken?

In de praktijk blijkt het lastig om risicosignalering te stimuleren. Medewerkers doen het wel, maar zien het vaak als iets administratiefs, en vinden het daarom niet leuk. Maar eigenlijk is het belangrijk dat medewerkers voortdurend met risicosignalering bezig zijn, en niet alleen twee keer per jaar zoals verplicht is volgens de inspectie. Het moet onderdeel zijn van het dagelijkse werk. Én het is belangrijk dat zorgmedewerkers onmiddellijk vervolgacties ondernemen en hun verantwoordelijkheid nemen. De app geeft hiervoor praktische tips en geeft de gebruiker inzicht op andere risico’s die gerelateerd zijn aan het gesignaleerde risico, zoals huidletsel bij ondervoeding. Lees meer: Thema risicosignalering

Hoe is de app ontwikkeld?

We hebben eerst gebrainstormd met mensen uit de praktijk. Verzorgenden, verpleegkundigen en teamleiders, uit de thuiszorg en woonzorgcentra. Zij waren onmiddellijk allemaal erg enthousiast over het idee. Er was eigenlijk geen twijfel over de behoefte aan de app. Zij signaleerden ook dat er vaak wel risico’s worden gesignaleerd, maar dat daar vervolgens niets mee wordt gedaan. Daarom stimuleert deze app vooral ook het in gang zetten van vervolgacties.

Wordt risicosignalering steeds belangrijker?

Ouderen blijven langer thuis wonen, ook steeds meer kwetsbare ouderen. Vroeger werd je misschien sneller doorverwezen naar een verpleeghuis. Nu is het belangrijk dat ook thuiszorgmedewerkers zo vroeg mogelijk risico’s signaleren om verdere problemen te voorkomen of te beperken. Deze app kan daarom goed gebruikt worden in de thuiszorg. Lees meer:

Is er behoefte aan deze app?

De Verkorte Checklist Veilige Zorg is het meest gedownloade document op het Kennisplein Zorg voor Beter (3000 keer in de eerste drie maanden van 2015). Veel organisaties gebruiken deze checklist. We hebben deze ook verschillende keren verbeterd naar aanleiding van reacties uit de praktijk. Deze app is gebaseerd op deze Verkorte Checklist Veilige Zorg. En binnen een week hadden zich al 60 mensen aangemeld om de app te testen. Dat zegt veel!

De scan kan je toevoegen aan het dossier van de cliënt?

Ja, je kunt het resultaat in pdf aan jezelf mailen en dan bijvoorbeeld printen en toevoegen aan het zorgleefplan of dossier van de cliënt. De concreet te ondernemen acties kun je vertalen naar het zorgleefplan. De scan toevoegen aan het dossier is een vorm van efficiënter werken, en we proberen de registratielast daarmee tegen te gaan.

Download nú snel gratis de App Risicoscan:

Sinds 2017 ook voor Windows-apparaten (8 en 8.1) beschikbaar!

Download app risicosignalering app storeDownload app risicosignalering google play

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer