Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Regeldruk

4 geschrapte regels wijkverpleging: wat merk jij daarvan? 22/02/2019

Sinds de start van het VWS actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’ in mei 2018, zijn er binnen de wijkverpleging vier verplichte administratieve handelingen afgeschaft om de ervaren regeldruk te verlagen. Wij zijn benieuwd: zijn alle zorgmedewerkers daarvan op de hoogte en is dat ook merkbaar in de dagelijkse praktijk? Deel jouw ervaring en vul de poll in!

Het actieplan voor het verminderen van de regeldruk is onderverdeeld in sectorplannen. Per sector staan allerlei regels genoemd die geschrapt kunnen worden. Zo ook voor de wijkverpleging. Een overzicht van de inmiddels geschrapte handelingen:

1. Verplichte halfjaarlijkse zorgplan-evaluatie afgeschaft

Het is in de wijkverpleging per 1 oktober 2018 niet meer verplicht om standaard ieder half jaar een zorgplan-evaluatie uit te voeren met de cliënt en/of diens mantelzorger. In plaats daarvan is het de bedoeling dat je als verpleegkundige of verzorgende zelf dat moment bepaalt. Je maakt daarbij je eigen professionele afweging op basis van het verpleegkundig proces. Het kan ook zijn dat de cliënt of een collega behoefte heeft aan een evaluatiemoment. De frequentie en het tijdstip kan per cliënt en per zorgdoel verschillen. Op deze manier evalueer je op het juiste moment en voorkom je onnodige administratieve last.

2. 5-minutenregistratie afgeschaft

Deze registratie werd al eerder geschrapt uit de wet- en regelgeving maar bleef in de praktijk bestaan. In december 2018 maakte minister Hugo de Jonge van VWS bekend dat alle zorgaanbieders binnen een jaar moeten gaan werken met een andere manier van registreren. De nieuwe registratiewijze van de verleende zorg moet jou als wijkverpleegkundige minder tijd gaan kosten. De nadruk komt te liggen op de kwaliteit van de geleverde zorg in plaats van op de bestede tijd aan die zorg. Voor allerlei vragen en ondersteuning bij de overgang naar deze nieuwe werkwijze wordt er onder andere een helpdesk ingericht. Daarnaast gaat een team van het ministerie van VWS en de NZa het komende jaar aanbieders helpen die moeite hebben om van de minutenregistratie af te komen.

3. Geen handtekening meer bij kleine wijzigingen in het zorgplan

Sinds 1 oktober 2018 hoef je als wijkverpleegkundige bij elke wijziging in het zorgplan niet meer naar de cliënt om een nieuwe handtekening te vragen. Als er grote wijzigingen over de aard en/of doelen van de zorg worden doorgevoerd in het zorgplan, dan moet je duidelijk in het zorgdossier (bijvoorbeeld in de voortgangsrapportage) aangeven dat deze wijziging met de cliënt besproken is. Ook is het van belang om aan te geven of de cliënt instemt met deze wijziging en de zorg wordt geleverd of dat de cliënt niet instemt en de zorg niet wordt geleverd. Alleen op deze manier kan wederzijdse overeenstemming worden aangetoond. Bij de start van de zorg is de handtekening nog wel verplicht. Betrokken partijen gaan op zoek naar alternatieven voor deze eerste handtekening, zodat de administratieve last nog verder vermindert.

4. Standaard risicosignalering afgeschaft

Je bent als wijkverpleegkundige niet meer verplicht om twee keer per jaar de standaard risicosignaleringslijsten in te vullen. Het signaleren van risico’s is in feite een vanzelfsprekend onderdeel van je werk als verpleegkundige. Een standaard afvinklijstje past niet bij persoonsgerichte zorg en bij vertrouwen tonen in de professionaliteit van de (wijk)verpleegkundige. Het gaat erom dat je op ieder moment risico’s kunt signaleren en daarop actie kunt ondernemen.

Wat merk jij van de afschaffing van deze regels?

Vul de polls in en laat het ons weten!

Wist jij dat deze regels afgeschaft waren? Geef je antwoord

Maakt jouw zorgorganisatie het afschaffen van onnodige regels mogelijk? Geef je antwoord

Ervaar jij meer tijd voor je cliënt? Geef je antwoord

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Ilona van der Loos 26/2/2019

PTZ verklaring
Zorgplan bij technische teams die komen voor palliatieve sedatie
gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg


Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer