Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Medicatieveiligheid

Geactualiseerde lijst voor dubbele controle medicatie 06/05/2019

Bij het toedienen door een zorgmedewerker van losse, risicovolle medicatie aan een cliënt is een dubbele controle belangrijk. Zorgaanbieder en apotheker spreken daarom samen af welke medicatie dubbel gecontroleerd moet worden. De landelijke ‘dubbel controleren-lijst’, die bedoeld is als uitgangspunt voor dit overleg, is onlangs geactualiseerd. Een aantal geneesmiddelen is van de lijst gehaald, een aantal is toegevoegd.

Dubbele controle bij losse en risicovolle medicatie

Dubbele controle is nodig bij losse, risicovolle medicatie.  Met ‘los’ is bedoeld:  medicatie die niet door de apotheek  is voorverpakt in een geïndividualiseerd distributie systeem (GDS; bijv. medicatiezakjes). Met ‘risicovol’ worden bedoeld geneesmiddelen die risicovol zijn bij een verkeerde dosering. Dat zijn geneesmiddelen met een nauwe therapeutische bandbreedte, geneesmiddelen tegen kanker, en insuline. Er is een landelijke ‘dubbel controleren-lijst’ van de KNMP waarop staat welke medicijnen risicovol zijn bij verkeerde dosering. Deze lijst, die wordt genoemd in de ‘Veilige principes in de medicatieketen’,  wordt door het Platform Medicatieveiligheid Care beschikbaar gesteld, en is bedoeld om het overleg in de lokale situaties tussen zorgaanbieder en apotheker te faciliteren. Tevens is er een korte toelichting bij de lijst beschikbaar. Hierin staat wat er is gewijzigd ten opzicht van de vorige lijst.

Geen dubbele controle bij GDS (baxterzakjes)

Dubbele controle is belangrijk, zowel voor de cliënt (veilige zorg), als voor de zorgmedewerker (veilig werken). Dubbele controle is níet nodig bij medicatie die in een geneesmiddel distributiesysteem (GDS, zoals een medicatierol of baxterzakjes) wordt aangeleverd. Bij deze voorverpakte medicatie is de apotheker verantwoordelijk voor de inhoud van de medicatiezakjes, doosjes of trays.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]