Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Onderwijs

Expertisegebied Wijkverpleegkundige herzien 14/06/2019

De wijkverpleegkundige wordt steeds meer gezondheidsbevorderaar. Dat is de kern van het Expertisegebied Wijkverpleegkundige, dat is herzien in opdracht van V&VN-vakgroep wijkverpleegkundigen, met steun van ZonMW.

Het competentiegebied van zorgverlener is voor alle verpleegkundigen de kern van hun beroepsuitoefening. Voor wijkverpleegkundigen komt daar het competentiegebied van gezondheidsbevorderaar bij. En dat betekent heel veel schakelen en afstemmen met andere disciplines en partijen die in de wijk betrokken zijn bij zorg en welzijn.

Een echte netwerker

Ondersteunende competenties als communicator, organisator en samenwerkingspartner zijn daarom ook van belang. De wijkverpleegkundige is een echte netwerker tussen allerlei partijen. Als bijvoorbeeld een cliënt met veel luchtwegproblemen, schimmels in huis heeft, dan moet de woningbouwvereniging benaderd worden.

Herziening op basis van nieuwe ontwikkelingen

De herziening van het expertisegebied (de oude was 2012) was nodig vanwege de laatste ontwikkelingen in de zorg. We worden met zijn alleen steeds ouder en blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Dat maakt preventie en zelfredzaamheid belangrijker dan ooit.  Ouderen met vaak meer dan één aandoening blijven langer thuis wonen, de GGZ-problematiek neemt toe, net als gevoelens van eenzaamheid. Dat vraagt allemaal meer aandacht van de wijkverpleegkundige. De vaak herhaalde slogan ‘van zorgen voor naar zorgen dat’, is nu verwerkt in het herziene Expertisegebied.

Hoe kun je het gebruiken?

Het vernieuwde Expertisegebied wijkverpleegkundige is primair bedoeld voor de beroepsgroep zelf. Het document beschrijft over welke competenties wijkverpleegkundigen moeten beschikken, wat zij moeten kennen en kunnen. Hierdoor is het ook bruikbaar als ‘kapstok’ voor jaar- of functioneringsgesprekken. Daarnaast is het ook voor anderen van belang om te weten wat zij mogen verwachten van hun wijkverpleegkundige, zoals cliënten, huisartsen, en andere samenwerkingspartners.

Belangrijkste competenties

De belangrijkste competenties van wijkverpleegkundige zijn:

  • Zorgverlener
  • Gezondheidsbevorderaar

Plus vijf ondersteunende competenties:

  • Communicator
  • Samenwerkingspartner
  • Reflectieve zorgprofessional
  • Organisator
  • Professional en kwaliteitsbevorderaar

Download het Expertisegebied Wijkverpleegkundige

Bron

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]