Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Corona

Nieuwe thuiszorglocaties voor coronapatiënten 30/03/2020

Het Van der Valk-hotel Stein-Urmond is op 24 maart omgevormd tot het eerste thuiszorghotel voor patiënten besmet met het coronavirus. Het gaat om patiënten die te ziek zijn om thuis verzorgd te worden en te goed voor de ziekenhuizen. Meer locaties worden ingericht. In Groningen worden coronapatiënten verzorgd door een speciaal Corona Thuisteam. Het zijn voorbeelden van de regionale corona-aanpak in de thuiszorg.

Door het samenbrengen van besmette corona-patiënten wordt de druk op de huisartsen en de thuiszorg opgevangen en de ziekenhuizen ontlast. Het eerste thuiszorghotel in Limburg is onderdeel van de regionale aanpak die minister Hugo de Jonge in Kamerbrief (zie punt 7) van 25 maart aankondigt.

Regionale aanpak thuiszorg corona

In iedere regio komen locaties waar zogenaamde cohortverpleging wordt toegepast. Bij cohortverpleging worden besmette patiënten bij elkaar op een plek of afdeling verpleegd. De Jonge geeft aan dat het hierbij kan gaan om verschillende groepen: ouderen waarvoor geen medische noodzaak is tot opname in het ziekenhuis, ouderen die ernstig ziek zijn, maar niet behandeld willen worden in ziekenhuis en ouderen die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, maar nog niet terug naar huis kunnen.

In sneltempo veel nieuwe locaties ingericht

Ook het Theaterhotel De Oranjerie in Roermond is omgevormd tot coronacentrum. Verder zijn de afgelopen dagen veel zorghotels en revalidatiecentra voor corona-patiënten bestemd die zonder ziekenhuiszorg kunnen maar nog niet goed genoeg zijn voor terugkeer naar huis of zorginstelling. Zo is het zorghotel locatie Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam-Zuid van zorgorganisatie Aafje tijdelijk ingericht als coronacentrum (160 bedden). In de regio Zwolle hebben samenwerkende VVT-organisaties afgesproken herstellende coronapatiënten uit het Isala-ziekenhuis te verplegen in het Zonnehuis in Zwolle.

Dordrecht, Zaandam, Emmeloord

Het zorghotel van zorgorganisatie Rivas, naast het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, is ingericht als corona-unit. De locatie is ook voor palliatieve zorg aan terminale corona-patiënten. Er zijn nu 16 bedden, binnenkort komen er 18 bij.
Zorg- en herstelhotel Udens Duyn, naast ziekenhuis Bernhoven in Uden, is ingericht voor de opvang van maximaal 76 coronapatiënten.
In Zuidoost-Brabant werken 4 ziekenhuizen en 12 zorgorganisaties samen om 'cohort-afdelingen' op te richten. Het eerste is in het Vitassist Zorghotel in Helmond.
In Zaandam is in de revalidatiecentrum Recura een corona-unit geopend, met een capaciteit van 28 patiënten. Er zullen voornamelijk oudere coronapatiënten uit het Zaans Medisch Centrum regio Zaandam worden verpleegd, aldus zorgorganisatie Evean.
In Emmeloord is het eerste tijdelijke ‘zorghotel’ voor corona-patiënten geopend: het Dokter Jansencentrum. Ook op andere plaatsen gaan initiatieven van start.

Groningen Corona Thuisteam

Groningen heeft nog geen speciale locatie ingericht, maar het Corona Thuisteam in het leven geroepen. Dit team biedt uitsluitend thuiszorg voor cliënten met corona of cliënten die er ernstig van verdacht worden corona te hebben. In de thuisteams zitten verzorgenden en verpleegkundigen van de aangesloten thuiszorgaanbieders. Deze medewerkers werken tijdelijk exclusief voor het Corona Thuisteam.

Ontlasten van de thuiszorg

Door de regionale aanpak verwacht het ministerie dat er 'efficiënt kan worden gewerkt met schaarse beschermingsmiddelen' en dat ziekenhuizen en de thuiszorg ontlast worden. Zoals ook blijkt uit het ‘Protocol coronavirus in de thuiszorg’, vraagt werken met cliënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus veel van thuiszorgmedewerkers, zo moeten er steeds uitgebreide hygiënemaatregelen worden genomen bij het betreden en verlaten van de woning.

Coronacentrum

Het thuiszorghotel in Urmond is een initiatief van huisartsen en ziekenhuizen in de regio en thuiszorgorganisatie Meander. Patiënten in het zorghotel krijgen strikt genomen een vorm van thuiszorg, maar dan op een andere locatie, zodat de huisarts de medische eindverantwoordelijke blijft. De zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraars. In eerste instantie is er plek voor 60 patiënten, uit te breiden naar 240. Patiënten kunnen geen bezoek ontvangen.

Drive-in huisartsenpost

Op het terrein van het hotel is ook een ‘drive-in’-huisartsenpost voor mensen uit de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek met luchtwegklachten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Daarbij rijden mensen na een doorverwijzing van de eigen huisarts door de post, waar ze op een stoel of ligbed verder onderzocht worden en bepaald wordt of naar het ziekenhuis moeten of naar huis. Het thuiszorghotel en de huisartsenpost vormen samen het Coronacentrum Urmond.

Update 21 april: Op 21 april werd bekend dat het Coronahotel met ingang van 27 april 'in de stand-by-modus gaat'. Aanleiding daarvoor is dat het aantal corona-patienten in Zuid-Limburg langzaam begint af te nemen. Het wordt nadrukkelijk nog niet definitief gesloten. De drive-in huisartsenpost blijft wel open.

Veiligheidsregio’s

De Veiligheidsregio’s in Nederland hebben in verband met deze regionale aanpak grote hotelketens gevraagd om hotels ter beschikking te stellen voor de opvang van verschillende groepen patiënten. De draaiboeken daarvoor liggen klaar. Naast Van der Valk, heeft ook Fletcher Hotels gehoor gegeven aan dit verzoek. Fletcher is bezig met de voorbereiding om 15 locaties in het zuiden van het land om te vormen tot zorghotels.

Bron

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]