Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Dementie

E-learning over dementie en slaapproblemen 29/03/2019

Probleemgedrag kan allerlei oorzaken hebben. Bij mensen met dementie kan een slechte nachtrust grote invloed hebben op het onbegrepen gedrag dat ze vertonen. Mensen met dementie hebben vaak last van onrustig gedrag ’s nachts. In deze gratis e-learning leer je meer over het belang van slaap.

Het doel van de e-learning is om je meer te leren over hoe dementie en slaapproblemen het probleemgedrag kunnen beïnvloeden. De e-learning duurt ongeveer 20 minuten is verdeeld in drie delen. Allereerst krijg je de casus voorgeschoteld van de 80-jarige Anna. Een vrouw met dementie die onrustig en angstig gedrag vertoont. Vervolgens krijg je informatie over wat slaapproblemen zijn. Tenslotte leer je welke interventies in deze casus zijn toegepast.

De interventie is ontwikkeld door het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Bij het CCE kun je terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag.

Slaapproblemen bij dementie

Mensen met dementie slapen vaak slecht. Dat kan allerlei redenen hebben: ze hebben moeite met inslapen, maken weinig melatonine aan (erg belangrijk voor een goede nachtrust), worden ’s nachts vaak wakker, hebben een omgekeerd waak-slaapritme, slapen veel te veel of juist veel te weinig.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Patrick trainer Doorzie de Dementie 9/4/2019

Slaapproblemen hebben op ieder z'n gedrag effect. Het is derhalve onjuist om dan bij specifiek dementie te spreken van 'probleemgedrag' en 'onbegrepen gedrag'. Daarmee geef je dementie een onjuist negatief stempel. Gewoon het feit benoemen dat slecht slapen ook bij mensen met dementie van invloed is op het gedrag zou correcter en vriendelijker zijn.


Faraday Thempsik vind 8/4/2019

Ik vindt iedeer bijscholing is effective want,
Ze'er zeker komt iedeer jaar beter oplossingen voor dementie en zo bij bijscholing leer men meer en kom ik op de hoochten voor beter en zelfs makkelijke op lossing.