Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Corona

Dagbesteding tijdens corona: wat is nog mogelijk? 23/04/2020

Tijdens de coronacrisis is het de bedoeling dat de zorg en ondersteuning voor ouderen zoveel mogelijk doorgaat, daarbij uiteraard wel rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM. Dat geldt dus ook voor dagbesteding en dagopvang.

In deze richtlijn van Rijksoverheid lees je onder meer op welke manieren dagbesteding nog doorgang kan vinden (intra- en extramuraal), waar je op moet letten, hoe het zit met het vervoer naar de dagbesteding en hoe het zit met de financiering.

Hieronder zetten we een paar interessante punten op een rij:

In het algemeen geldt:

 • Het uitgangspunt is dat dagbesteding en -opvang zoveel mogelijk moet worden voortgezet. Zeker voor cliënten in een onveilige of onverantwoorde zorg- of thuissituatie, cliënten met naasten in een vitaal beroep en cliënten met naasten of mantelzorgers die ontzorgd moeten worden om overbelasting te voorkomen.
 • De richtlijnen van het RIVM schrijven niet voor dat dagbesteding en -opvang per definitie in fysieke vorm helemaal moeten worden stopgezet omdat niemand meer in een (kleine) groep bijeen kan komen. Het risico van besmetting bij kwetsbare mensen en het fysiek bijeenbrengen van kwetsbare mensen moet lokaal goed worden afgewogen.

Intramurale dagbesteding

 • De reguliere intramurale dagbesteding en -opvang in groepen is stopgezet vanwege de fysieke kwetsbaarheid van veel ouderen. 
 • De activiteitenbegeleiders kunnen worden ingezet om bewoners te ondersteunen met bijvoorbeeld beeldbellen en om taken uit handen nemen van het verzorgende personeel.
 • Alternatieven zijn bijvoorbeeld activiteiten met een (besloten) woongroep, wandelen door de hal of binnentuin of het online aanbieden van muziek- en tekenlessen.

Extramurale dagbesteding

 • Kwetsbare ouderen die thuis wonen en geen verkoudheidklachten kunnen in principe naar de gewone dagbesteding. Zorgprofessionals moeten per persoon echter afwegen of dit kan. Hiervoor gelden uiteraard wel de adviezen van het RIVM. 
 • Om de RIVM-adviezen uit te voeren kan het nodig zijn om in kleinere groepen samen te komen of deelnemers te spreiden over verschillende ruimtes van de locatie. Ook kan gekeken worden naar spreiding van activiteiten over dagdelen en de gehele week.
 • Als ouderen een hoger risico hebben op het oplopen van corona moet de zorgverlener de afweging maken tussen het risico op besmetting en de nadelige gevolgen van het niet kunnen komen naar de dagbesteding en -opvang. 
 • Het missen van dagbesteding en -opvang kan extra stress en spanningen veroorzaken en juist dat zijn grote risicofactoren voor huiselijk geweld. Wees daar alert op!
 • De keuze om te stoppen met dagbesteding en -opvang mag niet leiden tot een onverantwoorde zorg- of thuissituatie of een forse achteruitgang van gezondheid en/of zelfredzaamheid.

Vervoer

 • Neem ook bij het vervoer de RIVM-richtlijnen voor bescherming en hygiëne in acht (zowel cliënten als de chauffeur). Zie hiervoor de website van de KNV
 • Groepsvervoer is hierdoor meestal niet mogelijk.
 • Zelf vervoer regelen is een alternatief. Als de chauffeur in hetzelfde huis woont is dit in principe geen probleem.

Alternatieven

Nu veel van de reguliere dagbesteding niet kan doorgaan zijn er alternatieve manieren om te zorgen dat ook tijdens de coronacrisis de dagen in het verpleeghuis kunnen worden opgevrolijkt.
Bekijk een overzicht

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Judith Manhave 19/6/2020

Mijn zwager heeft de diagnose: Alzheimer, Vasculaire dementie en Parkinson in een vergevorderd stadium
Mijn zwager woont nog thuis mijn zus zorgt voor hem
Mijn zwager bezocht vier maal per week, nu nog drie maal per week de dagopvang van Zorgsaam afd. "de Stelle". in Zeeuws Vlaanderen
Mijn zus heeft vanmorgen te horen gekregen dat deze opvang voor mijn zwager gestopt gaat worden i.v.m de corona crisis.
Deze dagopvang is verder nog wel voor andere bezoekers geopend
Mijn zus is erg overvallen door dit nieuws en hier erg ontdaan door
Kan een instelling deze beslissing eenzijdig nemen?


Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer