Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Hygiëne

Hoe moet je omgaan met de Wzd tijdens de coronacrisis? 25/03/2020

Hoe om te gaan met de Wet zorg en dwang in relatie tot het coronavirus? Goed hulpverlenerschap blijft voorop staan. Onder invloed van collectieve maatregelen en afwegingen over best passende zorg kan geheel of gedeeltelijk worden afgeweken van het stappenplan uit de Wzd. Wel moeten gemaakte afwegingen zoveel mogelijk worden vastgelegd in het dossier van de cliënt.

Wet zorg en dwangGoed hulpverlenerschap blijft voorop staan ten tijde van corona. Ondanks de beperkende en soms drastige maatregelen die nodig zijn om risico’s voor kwetsbare cliënten te vermijden. Hierbij blijft het streven om zoveel mogelijk oog te blijven houden voor het leveren van persoonsgerichte zorg.

Collectieve maatregelen

Voor collectieve maatregelen (geldend voor alle cliënten en/of bezoekers) die genomen worden op basis van besluiten van de ministeriële commissie crisisbeheersing (MCCB) of adviezen en richtlijnen van het RIVM, geldt dat het stappenplan van de Wzd niet van toepassing is.

Bij collectieve maatregelen gaat het bijvoorbeeld om beperking van de mogelijkheden om cliënten te bezoeken, beperking van de mogelijkheden om de algemene ruimten binnen een instelling te gebruiken of het in afzondering moeten plaatsen van cliënten met (verdenking van) Corona.

Best passende zorg

Voor individuele dwangmaatregelen in deze periode geldt als uitgangspunt dat de juiste professionele afwegingen worden gemaakt over welke zorg het beste passend is, ook ten aanzien van onvrijwillige zorg, de daarbij behorende procedures en de beschikbare capaciteit van zorgpersoneel.

Afwijken van stappenplan Wzd

Bij deze afwegingen kan geheel of gedeeltelijk worden afgeweken van het stappenplan uit de Wzd. Concreet kan gedacht worden aan situaties waarbij er bijvoorbeeld door onderbezetting en capaciteitsproblemen als gevolg van de Corona, het gebruikelijke MDO niet in volle omvang geregeld kan worden, of aan de naleving van evaluatietermijnen en aan de inzet van de daarbij benodigde zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de externe deskundigen. Wel moeten de gemaakte afwegingen zoveel mogelijk worden vastgelegd in het dossier van de cliënt.

Lees meer over Wet zorg en dwang tijdens de coronacrisis op Dwangindezorg.nl. De pagina zal regelmatig worden bijgehouden.

Heb je vragen? 

Voor vragen over de Wet zorg en dwang (in combinatie met de coronacrisis) kun je terecht op de pagina Dwangindezorg.nl/contact.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Mathijs 28/3/2020

https://www.alles-over-corona.nl/


Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer