Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Tijd voor zorg

Veel aandacht voor verpleeghuiszorg in Troonrede 25/09/2017

De ouderenzorg - en zeker de verpleeghuiszorg - kreeg op Prinsjesdag veel aandacht in de Troonrede en de Miljoenennota. Wat verandert er in 2018 voor de verpleeghuiszorg en zorg thuis? En wat betekent dat voor jou? Wij hebben een aantal belangrijke punten en reacties uitgelicht.

Voor de komende jaren is meer geld nodig om zorg te bieden aan kwetsbare ouderen. Door de vergrijzing in Nederland verandert de aard en de zwaarte van de zorgvraag. Het doel is om meer liefdevolle zorg te kunnen bieden aan de meest kwetsbare ouderen, door onder andere de inzet van meer personeel.

verpleegzorg handeling

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kabinet maakt daarom geld vrij voor de uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In 2017 is al 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verpleeghuizen waar de kwaliteitsverbetering het hardst nodig is. Daarnaast is bij de Voorjaarnota vanaf 2017 structureel 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de verbetering van kwaliteit. In 2018 komt daar nog eens 335 miljoen euro bij zodat verpleeghuizen het Kwaliteitskader kunnen doorvoeren. Belangrijk is daarbij ook dat het aantal handen aan het bed toeneemt.

Personeelstekort

Door een hoge werkdruk, een krappe arbeidsmarkt en veel openstaande vacatures is het de uitdaging om te voldoen aan de veranderende zorgvraag. Het tekort aan zorgpersoneel loopt daarbij rap op. Dit vraagt om nieuw personeel, herintreders, het behoud van personeel en omscholing van huidige medewerkers. Het kabinet stelt daarom tot 2022 een bedrag van 350 miljoen euro beschikbaar voor scholing. Dit bedrag is bestemd voor scholing van huidig en nieuw personeel en voor het aantrekkelijker maken van werken in de zorg. Een belangrijk deel van dit geld is bestemd voor het aantrekken van extra personeel door verpleeghuizen. 

Wijkverpleegkundige

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een deel van de zorg en ondersteuning aan langdurig zieken en ouderen. In de eerste jaren na de decentralisatie is ingezet op een zorgvuldige overgang van taken, waarbij continuïteit van zorg voorop stond. Nu werken de gemeenten hard om de zorg daadwerkelijk te vernieuwen. Het is zaak dat cliënten de verbeteringen daadwerkelijk gaan merken. Dit vraagt om verdere professionalisering en meer samenwerking tussen zorgverleners in de sociale en medische zorg, onder regie van de gemeenten. Punt van aandacht is ook dat door de decentralisatie de administratieve lasten hoog zijn opgelopen. Er worden nu voorbereidingen getroffen om deze drastisch te laten afnemen. Daarvoor bereiden we een aanpassing van de wet voor.

Reacties op de plannen voor 2018

Jacqueline Joppe, bestuurslid ActiZ, is tevreden met de toezegging. 'De komende jaren zijn, naast het behoud van medewerkers in de zorg voor ouderen, 100.000 tot 125.000 extra medewerkers nodig. Dus ook zij-instromers hebben volop mogelijkheden in de ouderenzorg. Met de extra financiële middelen is er ruimte voor eigentijdse opleidingsroutes op diverse niveaus'. Naast het inzetten van nieuw personeel is er ook aandacht nodig voor het behouden van zorgprofessionals. 'Met de Arbeidsmarktagenda 2023 willen we groots inzetten op behoud van zorgprofessionals en het kunnen bieden van goede vaste banen'.

Beroepsvereniging V&VN is teleurgesteld in de Miljoenennota. Zij missen aandacht voor de ouderenzorg in het geheel. Vooral de wijkverpleging is ondergesneeuwd. 'We vinden het hartstikke goed dat er geld naar de verpleeghuiszorg gaat, maar er is te weinig aandacht voor de wijkverpleging. Zij kampen al met een personeelstekort en moeten regelmatig nee verkopen. Binnenkort zal 90 procent van de kwetsbare ouderen thuis wonen en wordt de situatie echt nijpend'.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer