Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Persoonsgerichte zorg

5 instrumenten voor persoonsgerichte zorg 12/11/2018

Persoonsgerichte zorg is een van de speerpunten van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Zorg die is afgestemd op de wensen van de cliënt. Hoe goed ken jij je cliënt? Bekijk de 5 instrumenten en tips om je cliënt beter te leren kennen!

5 instrumenten voor persoonsgerichte zorgPersoonsgerichte zorg is één van de pijlers van het kwaliteitskader. Maar wat verstaan we daar nu precies onder? In het kwaliteitskader wordt persoonsgerichte zorg omschreven aan de hand van 4 elementen:  
  1. Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip.
  2. Uniek zijn: de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt.
  3. Autonomie: voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase.
  4. Zorgdoelen: iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken over en inspraak bij de doelen ten aanzien van zorg, behandeling en ondersteuning.

Ken je cliënt!

Hoe weet je wat de wensen en behoeften van de bewoners zijn? Hoe breng je die in kaart? Binnen het programma 'Ruimte voor verpleeghuizen' van Waardigheid en Trots hebben zorgorganisaties hier instrumenten voor ontwikkeld of bestaande methoden toegepast. 

5 veel gebruikte methoden

De 5 meest gebruikte instrumenten zijn: 

Het Netwerkberaad – Zorgorganisatie Norschoten

Een methode die het netwerk en de leefstijl van een cliënt in beeld brengt. Onderdeel van de aanpak is een bijeenkomst (het netwerkberaad) waar de cliënt en zijn netwerk met de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV'er) bespreken of iedereen voldoende aansluit bij de cliënt en wat er eventueel nog voor nodig is om het leven van de bewoner zoveel mogelijk vast te houden in het verpleeghuis. Dit zorgt ervoor dat de bewoner na verhuizing naar het verpleeghuis een veel beter thuisgevoel krijgt (blijkt ook uit onderzoek). 
Download het Netwerkberaad (pdf) 

Leefplezierboom – ZuidOostZorg

LeefplezierboomGesprekskaart die handvatten biedt om het gesprek te voeren over wensen en behoeften op zeven levensgebieden: contacten, jezelf zijn, woonplek, actief zijn, rusten, jezelf redden en eten. Daarnaast staan er vier onderwerpen op over het vroegere leven van de cliënt: eigen gezin, beroep, vrijetijdsbesteding en woongeschiedenis. En drie onderwerpen over het verdere verleden van de cliënt: ouderlijk gezin, beroep ouders en woonplaats jeugd. Met de leefplezierboom breng je kort en bondig de levensgeschiedenis van iemand in beeld samen met wat hem of haar leefplezier geeft. 
Download de Leefplezierboom (pdf)

KwaliteitsWeb – Zorgstroom 

Bij Zorgstroom nemen ze de domeinen van positieve gezondheid als uitgangspunt om in gesprek te gaan met de cliënt. Dat zijn: kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, sociaal en maatschappelijk participeren, zingeving, mentaal welbevinden en lichaamsfuncties. Ze hebben de domeinen en vragen aangevuld en aangepast naar hun wensen. Zo hebben ze bijvoorbeeld het item intimiteit en seksualiteit toegevoegd. De gesprekken worden als positief ervaren. Medewerkers vinden dat er waardevolle informatie naar boven komt en bewoners geven aan dat ze het gevoel hebben dat het écht over hen gaat.
Download het KwaliteitsWeb (pdf) 

Ik-in-één-oogopslag – Meriant 

Herken wie ik ben'Mevrouw H. wordt graag met haar voornaam aangesproken, zij houdt van bewegen, al gaat dat nu iets minder, en eten is heel belangrijk voor haar.' Deze informatie maakt de communicatie gemakkelijker. Dit instrument is onderdeel van het kwaliteitsinstrument (H)erken wie ik ben.
Download Ik-in-één-oogopslag (pdf)

Gewoontegetrouw – Rivas 

Rivas Zorggroep wil een verdiepingsslag maken in de kleinschalige zorg voor mensen met dementie waar het gaat om hun gewoonten en rituelen. Medewerkers worden getraind om te focussen op gewoontes en rituelen van de bewoner. Zij bedenken vervolgens manieren om die voort te zetten, óók als er belemmeringen zijn. Daarbij werken ze nauw samen met de naasten van de bewoner. Gewoontegetrouw wordt veel gebruikt bij mensen met dementie. Zij hebben het meest profijt bij het voortzetten van gewoonten.
Download Gewoontegetrouw (pdf) 

10 tips om je cliënt beter te leren kennen

Wil jij ook meer werk maken van persoonsgerichte zorg? De medewerkers van de verpleeghuizen die deelnamen aan 'Ruimte voor verpleeghuizen' hebben voor jou 10 tips:

1. Ga het gesprek aan met je cliënt in de taal van de bewoner. 

2. Ga in gesprek met de cliënt voordat iemand verhuist naar het verpleeghuis. Thuis is de bewoner automatisch meer in regie en krijgt de zorgprofessional een vollediger beeld van de cliënt. 

3. Breng het netwerk van de cliënt tijdig in kaart door na te vragen wat de naasten, buren en vrienden uit het netwerk in de thuissituatie allemaal deden. Gebruik hiervoor de tool wie is wie 

4. Neem de tijd om je cliënt te leren kennen en op de hoogte blijven van de wensen en behoeften. Het kan veel opleveren in termen van kwaliteit en voorkomen van onbegrepen gedrag. Gaandeweg merk je dat je tijdens zorgmomenten ook gesprekken kunt voeren over ‘de mens achter de cliënt’.

5. Het blijkt dat eenvoudige instrumenten die in het dagelijkse werkproces passen op de lange termijn effectiever zijn, anders wordt de methode op den duur slechts in uitgeklede vorm toegepast.

6. Denk ook goed na over hoe je de informatie die je ophaalt wilt inbedden in je werkprocessen: waar kan
wie welke informatie vinden en/of wijzigen? Waar komt de informatie in het zorgleefplan en hoe wordt het geïntegreerd in het ECD?

7. Je krijgt een vollediger beeld van een bewoner als je meer mensen spreekt. Meerdere disciplines, maar ook de mantelzorger, het netwerk en de vrijwilliger.

8. Voor de training van medewerkers kun je gebruik maken van het train de trainer principe: medewerkers leren elkaar met de nieuwe methode om te gaan.

9. Soms is een training gespreksvoering nodig als je merkt dat medewerkers het lastig vinden om door te vragen.

10. Het stopt niet bij een gesprek. Je cliënt kennen is een continu proces. Cliënten en hun wensen en behoeften kunnen veranderen.

Download de publicatie 'Ken je cliënt' (pdf) van Waardigheid & Trots 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer