Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

2e editie workshop cognitieve stoornissen in de klinische praktijk // 16/10/2021

Op vrijdagmiddag 4 februari 2022 organiseert het Alzheimercentrum Erasmus MC de tweede editie van de workshop Cognitieve stoornissen in de klinische praktijk voor neurologen, geriaters en internisten ouderengeneeskunde.

In een viertal presentaties zal aandacht worden besteed aan klinische symptomatologie, neuropsychologie, neuroradiologie, en bloed- en liquorbiomarkers in het kader van cognitieve stoornissen. Aan de hand van verschillende casus zullen vervolgens de belangrijkste dilemma’s in de differentiaal diagnostiek en het beleid interactief worden behandeld. Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NvN), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).
 

Deelname bedraagt €150,-. Let op: Vanwege het interactieve karakter van de workshop is het aantal deelnemers beperkt.