Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Wie zijn de helden achter de voordeur? // 09/09/2019

In de eerste week van september is Alzheimer Nederland de campagne 'Helden achter de voordeur' gestart. Helden zijn de casemanagers dementie. In dat kader zijn negen verhalen gebundeld waarin mantelzorgers en mensen met dementie vertellen waarom de casemanager hun held is. Deze campagne is erop gericht om de vindbaarheid van de casemanager dementie te verbeteren. Iedereen kan helpen: van verpleegkundige, neuroloog, huisarts tot zorgverzekeraar en Wmo-consulent. En ook u kunt meedoen.

Het boekje Helden achter de voordeur is gratis te downloaden via de website van Alzheimer Nederland. Als aftrap van de campagne hebben wij vorige week het boekje aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. We bieden het boekje deze maand ook aan huisartsen aan en organiseren een rondetafelbijeenkomst over het vergroten van de vindbaarheid van casemanagement dementie.  

Waarom deze campagne?

Helaas zijn casemanagers dementie bij het grootste deel van de mensen met dementie, mantelzorgers en professionals onvoldoende bekend of toegankelijk. Dit terwijl de inzet van casemanagement meer dan nodig is vanwege het stijgend aantal mensen met dementie en de inzet van het Pact Ouderenzorg. Het is belangrijk te weten dat de zorg in de toekomst zonder deze helden niet mogelijk is. Zij nemen zorg uit handen voor mensen met dementie en hun naasten en zij kunnen snel schakelen in het lokale zorgnetwerk met bijvoorbeeld huisartsen en Wmo-functionarissen. Daarom verdienen zij een podium en dat geven wij ze graag. 
 
Wij stellen het op prijs als u ons boekje en de vindbaarheid van casemanagement dementie onder de aandacht brengt via uw professionals en communicatiekanalen. U kunt hiervoor bijgaande foto gebruiken en bovenstaande tekst. Laten we er samen voor zorgen dat casemanagement dementie een vanzelfsprekende stap wordt in de ondersteuning bij dementie! Doet u ook mee?