Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Start van geheugenpoli JONG bij Medisch Centrum Leeuwarden // 09/09/2019

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) kent sinds 15 jaar een goed lopende, multidisciplinaire georganiseerd geheugenpolikliniek binnen het centrum voor klinische geriatrie. Hier zien zij jaarlijks 400 nieuwe patiënten. De klinisch geriater ziet de patiënt initieel en verricht een comprehensive geriatric assessment (CGA). Op indicatie vindt vervolgens aanvullend onderzoek plaats door de neuroloog en de neuropsycholoog. Ook de psychiater, logopedist en ergotherapeut zijn verbonden aan onze geheugenpoli en worden dikwijls geconsulteerd. Daarnaast vindt zo nodig beeldvormend onderzoek plaats. Wekelijks bespreekt het MCL met alle betrokken disciplines een casus op het multidisciplinaire overleg (MDO), om zorgvuldig tot een diagnose te komen.

Twee maanden geleden is het MCL gestart met een uitbreiding van deze geheugenpoli specifiek gericht op de jonge patiënt (<70 jaar) met cognitieve klachten. Het doel van deze modaliteit is verkorting van het diagnostisch traject, om de belasting voor patiënt en naasten zo laag mogelijk te maken. En om de multidisciplinaire samenwerking verder te verbeteren.  

Deze specifieke poli vindt plaats op vrijdagochtend. In één dagdeel worden maximaal twee patiënten in carrouselvorm beoordeeld door de klinisch geriater (ondersteund door de verpleegkundig consulent geriatrie), de neuroloog en de neuropsycholoog. Ook vindt een neuropsychologisch onderzoek plaats. Tussentijds is er kort overleg tussen de onderzoekers. In de middag wordt beeldvormend onderzoek (MRI hersenen) verricht. De dinsdag erop worden beide patiënten besproken binnen het MDO geheugenpoli. In dezelfde week vindt een uitslaggesprek plaats.  

Kans op succes vergroten

Voorafgaand aan de start heeft de geheugenpoli als team gewerkt aan de praktische voorwaarden om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Hierbij schonken zij aandacht aan de logistieke aspecten, zoals triage van huisartsenverwijzingen, het financiële kader (waarbij verschillende RVE’s betrokken waren), de verslaglegging in het elektronisch patiëntendossier (EPD) en afstemming tussen de secretariaten van de verschillende specialismen. Ook de motivatie binnen het team en de achterban van de teamleden vergde aandacht. Het veranderen van werkroutines bleek namelijk een stevige uitdaging. Inmiddels wordt met veel enthousiasme gewerkt aan dit nieuwe format.  
 
Plan is om gaandeweg een aantal zaken verder uit te werken. De geheugenpolikliniek van het MCL wil de rol van de verpleegkundige beter definiëren, de financiële inbedding verstevigen en de logistieke opbouw van de carrousel (tijdsblokken, overdrachten, verslaglegging) verder verbeteren. Ook de kennisoverdracht tussen de disciplines zullen zij actief voortzetten (onder andere middels gezamenlijke onderwijsbijeenkomsten), temeer van belang gezien de topklinische setting waarin zij werken met AIOS van de verschillende disciplines. Een eerste evaluatie hiervan volgt op korte termijn. 
 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ralf Koffijberg via r.koffijberg@znb.nl