Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Verzoek: invullen online vragenlijst dementiezorg // 06/07/2020

Vanuit het Alzheimers Centrum Maastricht en de geheugenpoli Maastricht loopt er momenteel een onderzoek naar het verbeteren van de dementiezorg, het cognisance-onderzoek. Dit internationale onderzoek richt zich op zowel het diagnose proces van mensen met dementie en hun mantelzorgers als de zorg die daarop volgt.

Binnen dit onderzoek brengen we de ervaringen van mensen die in de dementiezorg werken (o.a. psychologen en psychiaters) in kaart via een online vragenlijst (+-30). Wij zijn hiervoor op zoek naar zorgprofessionals die bereid zouden zijn om eenmalig een vragenlijst in te vullen.