Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vul de Geheugenpoli Monitor in! // 08/06/2018

Ook dit jaar wordt door het Alzheimer Centrum Limburg de Geheugenpoli Monitor uitgevoerd. Het bestuur van het NGN roept alle geheugenpoli’s op om de monitor in te vullen, zodat we inzicht krijgen in hoe de geheugenpoli’s in Nederland georganiseerd zijn en werken.

Uw geheugenpoli ontvangt van Alzheimer Centrum Limburg een mail met daarin een link naar de geheugenpoli monitor. Heeft u daar vragen over? Neem contact op met Angélique Gruters, Alzheimer Centrum Limburg, via angelique.gruters@maastrichtuniversity.nl of tel: 043-3884117.

Geheugenpoli's in kaart

Het primaire doel van de monitor is het opnieuw in kaart brengen van alle geheugenpoli’s in Nederland en een overzicht krijgen van hun organisatie en werkwijzen. Dit is eerder gedaan in 1998, 2004 en 2009. Uit de resultaten van de monitor in 2009 bleek dat het aantal geheugenpoli’s was toegenomen van 12 in 1998 naar ruim 60 in 2009. Verder waren de poli’s in 2009 geografisch beter verdeeld over het hele land, was er een meer evenwichtige verdeling in academische vs. niet academische instellingen, en werd een geheugenpoli steeds meer bezocht door patiënten met een mildere vorm van geheugenproblematiek. Meer over de resultaten van de monitor 2009 (pdf). 

Ontwikkelingen

Sinds 2009 is er betreffende de dementiezorg in Nederland weer veel veranderd. Er zijn nieuwe geheugenpoli’s van start gegaan en er is rondom samenwerking steeds meer nadruk komen te liggen op de regionale keten- en netwerkvorming. Verder is in 2014 de vernieuwde richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Dementie gepubliceerd. Door deze veranderingen vinden wij het belangrijk om inzicht te krijgen in de huidige situatie van geheugenpoli’s in Nederland en de ontwikkeling te volgen. Bij elke monitor was er sprake van een focus op twee speerpunten. Bij de vorige was dit de toepassing van liquordiagnostiek en de MRI-scan.

Invullen

Nu leggen we de nadruk op de regionale samenwerking en de toepassing van het neuropsychologisch onderzoek. In de vragenlijst zal er ook naar de contactgegevens van de desbetreffende lokale (neuro)psycholoog worden gevraagd, zodat er contact kan worden opgenomen voor verdiepende vragen over de gang van zaken rondom het neuropsychologisch onderzoek. Wij streven ernaar om de monitor in de loop van januari digitaal te verspreiden naar alle geheugenpoli’s in Nederland. De respons van de monitor in 2009 was nagenoeg compleet. We hopen nu op een vergelijkbare deelname om tot een compleet overzicht van de Nederlandse situatie te kunnen komen.