Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

De (on)zin van het gebruik van computertools // 16/10/2021

In een eerdere nieuwsbrief vroegen wij, onderzoekers van Alzheimercentrum in Amsterdam, u om deelname aan ons vragenlijstonderzoek naar de (on)zin van het gebruik van computertools op de geheugenpolikliniek. Velen van u hebben aan de vragenlijst deelgenomen, waarvoor hartelijk dank!

Wij zijn verheugd dat de resultaten van dit onderzoek binnenkort gepubliceerd worden (nu reeds beschikbaar als preprint. We geven u hier graag een kort overzicht van de belangrijkste resultaten. 

Het onderzoek

Er zijn verschillende computertools beschikbaar die clinici in geheugenpoliklinieken kunnen helpen bij diagnostische besluitvorming, prognoseschatting en communicatie van diagnose en prognose. In dit vragenlijstonderzoek onderzochten wij de meningen van Europese professionals (dus: u!), patiënten en naasten (i.e. de ‘eindgebruikers’) ten aanzien van het gebruik van dergelijke tools. Daarnaast brachten wij belangrijke barrières en stimulerende factoren in kaart. 

De uitkomst

De vragenlijst werd ingevuld door 109 clinici (45±10y, 49%F), 50 patiënten (73±8y, 34%F) met subjectieve klachten, mild cognitive impairment (MCI) of dementie en 46 naasten (65±12y, 54%F). De grote meerderheid van de clinici was voorstander voor het gebruik van diagnostische (80%) en prognostische (77%) tools. Gebruiksvriendelijkheid (67%; gemiddelde Likert score 4.5±0.7) en het vergroten van de diagnostische accuratesse (72%; 4.3±0.7) waren belangrijkste factoren om het gebruik van een tool te stimuleren. Daarnaast is het belangrijk dat tools tijdsefficiënt zijn en heldere informatie bevatten over betrouwbaarheid en validiteit. Een tool die niet is gekoppeld met het elektronisch patiëntendossier (43%; 3.8±1.0) en angst voor het verlies van belangrijke klinische informatie (45%; 3.7±1.2) werden het vaakst genoemd als barrière. Ook patiënten en naasten waren positief over het gebruik van computer tools door hun arts, dit gold zowel voor diagnostische (72%) als prognostische tools (76%). Daarnaast vonden stonden velen positief tegenover de mogelijkheid om zelf een tool te gebruiken, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een consult of het thuis maken van geheugentesten. 

Conclusie

Deze resultaten vormen een belangrijke stap in het iteratieve proces van het ontwikkelen van tools voor de geheugenpolikliniek. Door inzicht te krijgen in belangrijkste barrières en stimulerende factoren kunnen tools ontwikkeld worden die daadwerkelijk aansluiten bij de wensen van de eindgebruikers en uiteindelijk bijdragen aan succesvolle implementatie.