Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Deelnemers gezocht: onderzoek Veilig autorijden met Alzheimer // 09/12/2019

Mensen worden ouder en blijven langer autorijden. Met de vergrijzing neemt ook het aantal mensen met dementie toe en ook zij blijven graag autorijden. Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) voert daarom onderzoek uit naar veilig autorijden bij mensen met beginnende dementie. Voor dit onderzoek zijn zij op zoek naar mensen met de ziekte van Alzheimer in een vroeg stadium, die auto willen blijven rijden. Het SWOV wil u daarom vragen om uw patiënten te attenderen op dit onderzoek.

‘Blijven autorijden met de ziekte van Alzheimer?’

SWOV heeft in samenwerking met de RUG, het UMCG en het CBR een nieuwe testprocedure ontwikkeld om de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie (i.c. ziekte van Alzheimer) te beoordelen. Deze testprocedure bestaat uit interviews met de patiënt en een naaste, neuropsychologische testen en ritten in een rijsimulator. Met deze drie onderdelen werd voor meer dan 90% van de patiënten met de ziekte van Alzheimer juist voorspeld of ze de officiële rijtest op de weg van het CBR zouden halen (Piersma et al, 2016).
 
Maar zegt deze beoordeling ook iets over de rijgeschiktheid in de dagelijkse praktijk? En kan er op een goede manier voorspeld worden hoe lang iemand met de ziekte van Alzheimer rijgeschikt blijft? Het vervolgonderzoek moet antwoord geven op deze vragen.  

Informatie over het onderzoek voor de patiënt

Deelnemers worden 18 maanden gevolgd. In deze periode doen zij op drie meetmomenten testen bij SWOV, wordt hun rijgedrag geregistreerd en doen ze bij het CBR een rijtest in de eigen auto. Het onderzoek heeft een aantal belangrijke voordelen voor de deelnemers: zij krijgen een gedegen onderzoek van hun rijgeschiktheid en een vrijblijvend persoonlijk advies over het autorijden, bij een positief resultaat wordt het rijbewijs voor minimaal 1 jaar verlengd zonder een nieuwe testrit bij het CBR te hoeven doen.  
 
Meer informatie over het onderzoek en deelname door patiënten is te vinden in de patiëntfolder. Wij danken u alvast voor uw medewerking aan dit onderzoek. Vanzelfsprekend kunt u voor meer informatie tijdens kantooruren contact opnemen met het onderzoeksteam (06 - 221 64 836).

Links