Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Subsidieoproep onderzoeksprogramma dementie // 04/12/2021

Als NGN-bestuur willen jullie graag wijzen op de subsidieoproep ‘Multidisciplinaire Consortia Onderzoeksprogramma Dementie’ die op dit moment open staat. Ook aanbieders van zorg en ondersteuning aan patiënten met dementie die geen onderdeel zijn van een academisch medisch centrum kunnen zich aanmelden.

Let op: Om namens een organisatie deel te nemen in een van de consortia, moet worden deelgenomen aan het Sandpit-voortraject van deze oproep. Deadline is 13 december 2021

Wat gaan de te vormen consortia doen?

De consortia gaan relevante kennisvragen uit de wetenschap en praktijk verzamelen en onderzoeken over het ontstaan, risicoreductie, kwaliteit van leven met dementie, diagnostiek, prognostiek, jonge mensen met dementie en de behandeling van dementie. De ontwikkelde kennis gaan ze in de praktijk valideren en waar mogelijk implementeren.

Het doel van deze subsidieronde is om topcentra en partijen uit onderzoek en (zorg)praktijk samen te brengen in consortia om relevante kennisvragen uit de wetenschap en praktijk te verzamelen over het ontstaan, risicoreductie, diagnostiek, prognostiek en de behandeling van dementie, te prioriteren, te onderzoeken en ontwikkelde kennis te implementeren in de praktijk.
 

In zo’n consortium kunnen bestaande topcentra een samenwerking aangaan met andere onderzoeksgroepen en disciplines, onderzoeksinstituten, zorginstelingen en/of ondernemingen, en/of met elkaar. Het werken in co-creatie aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling bevordert eveneens het evidence based werken van de zorgverleners. De te behalen doelen over een periode van 10 jaar zijn gericht op multidisciplinaire samenwerking in een consortium, op kennisontwikkeling en op kennisverspreiding en implementatie.