Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Bijeenkomst: Dementie Update 2019 // 13/06/2019

Het is inmiddels een traditie: de Dementie Update in maart georganiseerd door het Alzheimercentrum Amsterdam. Dit jaar op 21 maart de 22e editie. Bekijk ook de video van editie 21!

Met in het ochtendprogramma voordrachten met casuïstiek wat vooral toepasbaar is in de praktijk van de geheugenpoliklinieken. De eerste lezing over rechts temporale variant FTD waarin vooral taalstoornissen, topografische oriëntatie en prosopagnosie wordt gezien. Soms moeilijk te onderscheiden van Alzheimer.

Vervolgens een lezing aangaande het spectrum van auto-immuun encephalitis waarbij er sprake is van een acuut/subacuut begin van insulten en gedragsveranderingen en er werd gepleit voor snelle diagnostiek in verband met te starten immunotherapie. Tenslotte werd in dit klinisch onderdeel door de speciaal uit Londen overgevlogen Keir Yong aandacht gevraagd voor de posterior cortical atrophy, waarbij visusstoornissen centraal staan en patiënten vaak eerst door de oogarts zijn gezien, die geen afwijkingen constateren, en vaak met een delay bij de neuroloog terechtkomen. Vooral problemen met autorijden, herkennen van voorwerpen en moeilijkheden met rekenen en schrijven staan centraal.

Video - Dementie Update 2018

Cognitieve reserve

Na de pauze werd in een interessante lezing het concept cognitieve reserve besproken met de theoretische onderbouwing waarom hersenschade niet altijd en niet bij iedereen leidt tot verminderd functioneren in de praktijk. Daarna was er aandacht voor Hart-Brein as, de komende jaren is dit een belangrijk onderzoeksproject. Tenslotte was er een lezing aangaande de beïnvloedbare risicofactoren voor de ziekte van Alzheimer waarin wetenschappelijk kritische noten omtrent dit concept niet werden geschuwd!

Middagprogramma

’s Middags werd de intensiteit opgevoerd om de postprandiale dip te voorkomen: korte sessies, duidelijke stellingnames rondom de volgende thema’s. Komt er een therapie voor de ziekte van Alzheimer (zeker niet op korte termijn)? Nieuwe meetinstrumenten voor het verloop van de dementie (Cognitive Functional Composite) en als derde lezing de bloedtest voor amyloïd (op dit moment een ‘prescreener’, wordt verder ontwikkeld).

Tenslotte was er in de laatste drie lezingen aandacht voor de meer maatschappelijke gevolgen van dementie: dementie en UWV, het levenstestament door de notaris en een presentatie van ‘goede zorg, uitstekende zorg’. Al met al een zeer inspirerende dag in Amsterdam met ook veel gelegenheid voor netwerken tijdens de diverse breaks. Op naar de 23e dementie update in 2020!