Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Workshop Cognitieve stoornissen in de klinische praktijk // 09/12/2019

Op vrijdagmiddag 7 februari 2020 organiseert het Alzheimercentrum Erasmus MC een workshop voor neurologen, geriaters en internisten ouderengeneeskunde over cognitieve stoornissen in de klinische praktijk. In een viertal presentaties wordt aandacht besteed aan klinische symptomatologie, neuropsychologie, neuroradiologie, en bloed- en liquorbiomarkers in het kader van cognitieve stoornissen. Aan de hand van verschillende interactieve casussen worden de belangrijkste dilemma’s in de differentiaal diagnostiek en het beleid behandeld.

Praktische informatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NvN), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).