Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mondzorg

Integrale mondzorg cliënten V&V

De Stuurgroep ‘Integrale Mondzorg Cliënten V&V’ had als taakstelling meegekregen ‘het zoeken naar oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van de mondzorg in de Amsterdamse verpleeg- en verzorgingshuizen’.

De eerste bevindingen van de Stuurgroep zijn neergelegd in de nota ‘De Tand des Tijds’. Hierin spreekt de Stuurgroep zich uit over mogelijkheden om de kwaliteit van de mondzorg te verbeteren.

Aanbevelingen Stuurgroep

De aanbevelingen van de Stuurgroep in de nota ‘De Tand des Tijds’ spitsten zich toe op de volgende punten:

  • Aanbieden van integrale mondzorg aan cliënten van V&V-instellingen op basis van (op te stellen) kwaliteitscriteria.
  • Verbeteren van het kennisniveau van alle betrokken zorgverleners (tandartsen, verpleeghuisartsen en verzorgend/verplegend personeel).
  • Verbeteren van de communicatie van de tandartsen met de instellingen en de tandartsen onderling, in de vorm van gestructureerd overleg.
  • Verbeteren van de tandheelkundige voorzieningen.
  • Verbeteren van de financiële kaders waaronder mondzorg kan worden verleend.

Deze aanbevelingen heeft de Stuurgroep uitgewerkt in concreet toepasbare oplossingen. De Stuurgroep ziet kort samengevat de volgende mogelijkheden om de mondzorg aan deze groep cliënten te verbeteren:

Kwaliteitscriteria op basis van integrale mondzorg

Een voorstel voor kwaliteitscriteria op basis van integrale mondzorg. Hierbij maakt de tandarts deel uit van het vaste zorgteam van de instelling en behandeling is een onderdeel van het zorgplan. Preventie en nazorg zijn opgenomen in de ADL.

Verbetering kwaliteit kennisniveau

Een voorstel om het kennisniveau van de tandartsen en verpleeghuisartsen te verbeteren door specifieke studiegroepen voor betrokken tandartsen/verpleeghuisartsen in het leven te roepen en binnen dit kader te werken aan specifieke nascholing.

Preventieassistent mondzorg en Mondzorgcoördinator

Een voorstel voor het opleiden/omscholen van medewerkers tot ‘preventieassistent mondzorg’ of ‘mondzorgcoördinator’. Een preventieassistent fungeert als bruggenhoofd tussen de tandarts en de afdelingen en heeft zowel naar de tandarts als naar de afdelingen een adviserende en consulterende functie. De mondzorgcoördinator zorgt, samen met het team waar hij/zij deel van uitmaakt, voor handhaving en verbetering van de mondgezondheid van de cliënten. Het doel van het instellen van de ‘preventieassistent mondzorg’ en de ‘mondzorgcoördinator’ is om de kwaliteit van mondzorg te verhogen evenals het bijdragen aan verbeteringen van het kennisniveau op de afdelingen.

Verbetering van de kwaliteit van tandheelkundige voorzieningen

Een voorstel voor de wijze waarop passende tandheelkundige voorzieningen kunnen worden geboden.

Adequaat financieel kader

Daarnaast moet er gezorgd worden voor een wettelijk financieel kader dat toereikend is voor het verlenen van bovenstaande zorg.

Handboek

Deze verbetermogelijkheden worden besproken in het Handboek Integrale Mondzorg voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen regio Amsterdam. In dit handboek staat beschreven hoe de mondzorg in de V&V instellingen in de regio Amsterdam vorm gegeven dient te worden. Daarmee geeft dit handboek handvatten voor het realiseren van Integrale Mondzorg binnen de eigen organisatie.

Dit handboek is voortgekomen uit een traject van de Stuurgroep Integrale Mondzorg Cliënten V&V, die zich actief heeft ingezet voor het verbeteren van de mondzorg in de Amsterdamse verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze stuurgroep is eind 1998 in het leven geroepen door de Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam (SIGRA) sectie Verpleging & Verzorging (sectie V&V) en bestond uit SIGRA sectie V&V, Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (NMT), Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT), Amsterdamse Tandartsen Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie en Agis Zorgverzekeringen.

Bron

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer