Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mondzorg

Effectmeting implementatie mondzorg

De implementatie van de mondzorg is gestart. Hoe kan je nagaan of het traject effect heeft? Op deze pagina vind je meer informatie over de effectmeting.

Het effect van de mondzorg in een zorginstelling kun je meten aan de hand van:

 • Het aantal cliënten met mondproblemen.
 • Een diagnose door de (tand)arts.
 • De beleving van de cliënt.
 • Beleving van de zorgverlener.
 • Gegevens in het zorgplan.

Effectevaluatie implementatietraject

Om het effect van de implementatie van evidence based mondzorg in de zorginstelling vast te stellen zijn een aantal instrumenten ontwikkeld.

 • Tussentijdse evaluaties met behulp van een Mijlpalenmatrix met vragen.
  Met een tussentijdse evaluatie gaat u na hoe ver u gevorderd bent met de implementatie van mondzorg en hoe deze vorderingen gewaardeerd worden. Stel vooraf de tijdstippen voor deze evaluatie vast. De resultaten kunnen zo nodig gebruikt worden om het beleid bij te stellen. Download de Mijlpalenmatrix (pdf)
 • Eindevaluatie met behulp van een Excel-bestand, waarin de registraties worden bijgehouden.
  Indien gewenst kan de instelling hier zelf registratieonderwerpen aan toevoegen. Het voorbeeld van een effectevaluatie is via de website UNO-VUmc beschikbaar. Download de Handleiding voor effectevaluatie (pdf)

Alliantie verbetering mondzorg

Naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) in 2014 is een aantal zorgaanbieders met het ministerie van VWS en In voor Zorg! aan de gang gegaan met het verbeteren van de mondzorg in verpleeghuizen. In het kader van dit traject is een meetinstrument ontwikkeld. Eind 2015 is een evaluatierapport verschenen. Daaruit bleek dat de kwaliteit van de mondzorg aantoonbaar was verbeterd bij de deelnemende organisaties. Het rapport richt zich op drie thema’s: de organisatie van mondzorg, het zorgproces en de deskundigheid en inzet van personeel.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.