Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Wat is mantelzorg?

Wat is mantelzorg? Mantelzorg is de zorg en ondersteuning die partners, kinderen, familie, vrienden en andere bekenden aan een naaste verlenen. De officiële definitie zoals die in de Wmo gebruikt wordt, is:

‘Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt.'

mantelzorg verlenen

Anders dan vrijwilligers kiezen mantelzorgers er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt hen omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Volgens onderzoek Informele hulp: wie doet er wat? (2015) van het SCP voert ongeveer een derde van de Nederlanders ‘enige vorm van mantelzorg’ uit. Ongeveer een op de zes mantelzorgers helpt meer dan acht uur per week. Ruim 600.000 mensen hielpen langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week. Mantelzorg is dus een belangrijke factor in het leven van heel veel mensen. Meer cijfers over mantelzorg in Nederland

Lees meer over: wie zijn mantelzorgers?

Samenwerken met mantelzorgers

Voor thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen is goed samenwerken met mantelzorgers een essentieel onderdeel van het werk. Echtgenoten, kinderen, vrienden nemen vaak een groot deel van de zorg en ondersteuning van de cliënt voor hun rekening. Zij houden hem of haar gezelschap, komen op voor diens belangen, geven praktische hulp, en geven soms zelfs verpleegkundige zorg.

De samenwerking tussen professionele zorgverleners en de mantelzorgers kan in veel gevallen beter. In het SCP-onderzoek (Informele zorg, 2015) zegt bijna één op de drie mantelzorgers (29%) zelden of nooit te kunnen meebeslissen over de zorg voor hun dierbare. Ruim een derde van de mantelzorgers vindt dat de thuiszorgmedewerker of de wijkverpleegkundige ‘zelden tot nooit’ oog voor hen heeft.

Informele zorg belangrijker

Na de hervormingen van de langdurige zorg is de rol van informele zorg belangrijker geworden. Onder informele zorg verstaan we zorg en ondersteuning die mantelzorgers en vrijwilligers verlenen, naast de professionele, ofwel formele zorg. Uitgangspunt in de nieuwe situatie is dat zorg en ondersteuning in eerste instantie door informele zorgverleners wordt verleend. Formele zorg, gegeven door professionals is aanvullend. In het samenspel tussen formele en informele zorg krijgt de professional steeds meer een ondersteunende en faciliterende rol. Ofwel: ‘van zorgen voor naar zorgen dat’.

Lees meer op Zorg voor Beter

Bron

  • Wmo 2015

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]