Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Tips voor thuiszorgorganisaties

In het programma In voor Mantelzorg werkten in 2014-2015 80 organisaties uit verschillende zorgsectoren anderhalf jaar aan een betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Ook in de thuiszorg bereikte In voor Mantelzorg daarbij mooie resultaten. De organisaties hebben de resultaten beschreven en geven tips aan andere organisaties die ook de samenwerking met mantelzorgers willen verbeteren.

Wat bij veel organisaties tijdens het traject duidelijk werd, was dat mantelzorgers zich minder ‘gezien’ voelden door zorgmedewerkers dan dat de zorgprofessional dachten. Meer en betere communicatie tussen formele en informele zorgverleners is dus ‘een must’. Hieronder vind je een selectie van 3 thuiszorgorganisaties die meededen aan het traject. Dat waren er in totaal 14.

Interzorg: communicatietraining voor alle medewerkers

Interzorg, een thuiszorgorganisatie voor de regio’s Nijmegen, Oss, Uden en Veghel, richtte zich tijdens het project In voor Mantelzorg vooral gericht op scholing van zorgmedewerkers, het peilen van de behoeften van mantelzorgers en de vraag hoe vrijwilligers de mantelzorgers kunnen ondersteunen.

Door een training kunnen (wijk)verpleegkundigen goede gesprekken voeren met mantelzorgers. Tijdens intervisiebijeenkomsten delen zij ervaringen en leren zij van elkaar.

De scholing van Interzorg beperkte zich echter niet tot de (wijk)verpleegkundigen. Ook verzorgenden-IG kregen de training. Zij hebben veel contact met de cliënt en kunnen overbelasting signaleren.

Tot slot heeft de organisatie bewust gekozen om ook de huishoudelijk medewerkers een scholing aan te bieden. En dan met name in het omgaan met cliënt en mantelzorger in het keukentafelgesprek. Een waardevolle beslissing, omdat zij de cliënt en mantelzorgers vaak en langdurig zien en hierdoor al vroeg signalen kunnen opvangen van bijvoorbeeld overbelasting.

Tips van Thuiszorg Dichtbij

Thuiszorg Dichtbij is een zorgcoöperatie voor palliatief terminale 24-uurs thuiszorg in Noord Nederland, met zo’n 160 zzp-leden, meest in complexe zorg gespecialiseerde verpleegkundigen en verzorgenden IG. Tijdens het traject In voor Mantelzorg verzamelden zij de volgende tips:

Wél doen

 • Uitgaan van wat goed gaat, nieuwsgierig zijn naar kennis en ervaringen van de zorgverleners én de mantelzorgers zelf, dát werkt.
 • Mensen met expertise uitnodigen voor de projectgroep.
 • Meteen met inzichten aan de slag, en daar - later - feedback op vragen, dat werkt ook.
 • Neem het thema ‘Mantelzorg under construction’ mee in de introductiecursus. Zo komen zowel inhoud als lerende organisatie meteen over het voetlicht.

Anders doen

 • Eerder communiceren, misschien wel een blog over de mantelzorg-belevenissen. Het al doende leren beter zichtbaar maken. Deelnemers vragen daaraan bij te dragen, het van hen maken.
 • Het mantelzorgproject concurreert qua aandacht en tijd met vele andere veranderingen en werkdruk, bijvoorbeeld samenhangend met decentralisaties. De benodigde (verander)ruimte is er lang niet bij iedereen en dat is begrijpelijk.

Praktische materialen van Comfortzorg

Comfortzorg is een thuiszorgorganisatie die zich richt op alle burgers in Friesland die met zorg, begeleiding of aanvullende diensten zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen.

Om de samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers te verbeteren, ontwikkelde Comfortzorg enkele praktische middelen en producten:

 • Een informatiefolder voor mantelzorgers.
 • Een onderzoek naar tevredenheid van mantelzorgers.
 • Een handleiding met een werkwijze en tips voor zorgprofessionals.
 • Het ecogram als hulpmiddel van het samenspel in de driehoek van cliënt, mantelzorger en zorgprofessional.

Tips van Comfortzorg

Ook verzamelde de thuiszorgorganisatie enkele tips voor andere organisaties die de samenwerking met mantelzorgers willen verbeteren:

 • Houd het thema levend, plaats berichten via de website of in de nieuwsbrief.
 • Maak een realistische planning en hou je daar ook aan.
 • Betrek een klein, vast team bij het project In voor Mantelzorg. Dit creëert draagvlak en geeft het snel een plaats in de organisatie.
 • Introduceer het onderwerp bij nieuwe zorgprofessionals.
 • Gebruik verschillende tools van In voor Mantelzorg.
 • Vraag andere organisaties hoe zij omgaan met het project In voor Mantelzorg.

In voor Mantelzorg: resultaten van 80 zorgorganisaties

Het programma 'In voor Mantelzorg' (2014-2016) stond in het teken van een betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Tachtig organisaties uit verschillende zorgsectoren werkten een jaar lang aan een betere samenwerking met mantelzorgers. De belangrijkste resultaten: gelijkwaardiger samenwerking, een visie op het samenspel en een sterkere positie van mantelzorgers.

Materialen op Zorg voor Beter

Zorgorganisaties maakten bij In voor Mantelzorg gebruik van de volgende materialen:

 • : aandachtsgebieden voor familieparticipatie.
 • : verschillende rollen van familieleden.
 • : een hulpmiddel om de belangrijkste contacten van een cliënt in kaart te brengen. Lees meer over het Ecogram op de website van Expertisecentrum Mantelzorg.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]